ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2014 - ΚΑΛΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου