Προμήθεια Γραφικής Ύλης και λοιπά Υλικά Γραφείων

Αντικείμενο της παρούσας οικονομικής μελέτης είναι η κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Τρίπολης σε γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων.

{edocs}promitheia_grafikis_ilis.pdf,780,1000,link{/edocs}

{edocs}promitheia_grafikis_ilis_1.pdf,780,1000,link{/edocs}

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου