Κατεπείγουσα Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 07-07-2016

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα, την 7ην Ιουλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης, για το πιο κάτω θέμα:

1) «EΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΑΜΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Λόγος του κατεπείγοντος:

Αναγκαιότητα ελέγχου από τον Επίτροπο για την άμεση καταβολή των προνοιακών επιδομάτων

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου