Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Νέα Διακήρυξη Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση περισσευμάτων βοσκής Δ.Ε. Λεβιδίου

Εκτίθενται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία οι προς εκμίσθωση δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) της Δ.Ε. Λεβιδίου για το έτος 2015.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑΤΩΝ  ΒΟΣΚΗΣ Δ.Ε.  ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981,

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006,

γ) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010,

δ) Τη με αριθμό 359/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

ε) Τη με αριθμό 436/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας,

στ) Τη με αριθμό 463/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία τροποποιήθηκε η 436/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ότι εκτίθενται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία οι προς εκμίσθωση δημοτικές βοσκήσιμες εκτάσεις (περισσεύματα βοσκής) τηςΔ.Ε. Λεβιδίουγια το έτος2015, οι οποίες βρίσκονται στις κάτωθι θέσεις:

1. ΣτηΤ.Κ Λίμνηςοι βοσκήσιμοιτόποι :

1.1. ΣΑΪΤΑΣ (ΘΑ ΕΚΜΙΣΘΩΘΕΙ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ)

1.2.ΓΛΑΤΖΗΝΙΕΣ

Ο βοσκήσιμος τόπος που αποτελείται από έκταση 700 στρ. , του οποίου τα όρια είναι : από τα σύνορα των παραπάνω βοσκήσιμων τόπων της Τ.Κ. Λίμνης και ως τα όρια των Τ.Κ. Ματίου Κορινθίας και συνοικισμού Διακοπίου Κανδήλας.

2. ΣτηΤ.Κ ΛΕΒΙΔΙΟΥοι βοσκήσιμοιτόποι :

2.1     ΚΑΛΟΓΕΡΟΧΩΡΑΦΟ

Ο βοσκήσιμος τόπος που αποτελείται από 2.000 στρ. του οποίου τα όρια είναι: Από της μεσημβρινής πλευράς του βουνού Άγιος Κωνσταντίνος συνέχεια ακολουθεί τον στην κορυφή του λοφίσκου τούτο δρόμο που οδηγεί στη θέση παπά - τρύπα προς δυσμάς συνέχεια γραμμή των αγρών Μαντά, μεσημβρινά της θέσεως Καμπούλι, σύμφωνα προς το κατερχόμενο ξηρόρεμα προς τα άνω της θέσεως Πιτερού Στρούγκα, προς την κορυφογραμμή Άγιος Ηλίας, την οποία ακολουθεί μέχρι της μεσημβρινής πλευράς του βουνού Άγιος Κωνσταντίνος και καταλήγει στα όρια Καρδαρά.

2.2     ΠΕΡΑ-ΛΑΔΙΚΟ

Η έκταση αυτή που αποτελείται από 1.000 στρ. του οποίου τα όρια είναι:

Από κλισοβούνι καμίνι συνέχεια ακολουθεί την οροσειρά του βουνού προς τα όρια Λεβιδίου-Σιμιάδων στις γούβες Καραμπάγια, ευθεία γραμμή προς δυσμάς της μεσημβρινής πλευράς των αγρών πεπόνη, Ιωάννη Τσούρα, Βασιλείου Ξυνού μέχρι της συναντήσεως της δημόσιας οδού Λεβιδίου - Τριπόλεως την οποία ακολουθεί μέχρι κλισιούνι καμίνι.

2.3     ΚΑΠΕΛΗ-ΠΗΔΗΜΑΤΑ

Η έκταση αυτή που αποτελείται από 6.000 στρ. του οποίου τα όρια είναι:

Από της θέσεως Διάσελο-Τρύπα (Κεντρώνα) ευθεία γραμμή Καούνη Διάσελο-Κομίνι (Λεύκα) Αρβανίτη Διάσελο-Βούρβουλα-Κυλημένο Λιθάρι ευθεία γραμμή στον αγρό Χρήστου Κουμαρέλα, ακολουθεί την δασική οδό έως αγρό Κωνσταντίνου Καρέλα, συνέχεια Ανατολικά ευθείας στους αγρούς Στάϊκου και Φωτίου Παπαχρόνη μέχρι ορίων Λεβιδίου Κερνίτσας όπου και καταλήγει.

2.4     ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΓΑΥΡΟ

Η έκταση αυτή που αποτελείται από 3.000 στρ. του οποίου τα όρια είναι:

Από της θέσεως Πιτερού Στρούγκα, Τσιώλη Διάσελο μαύρη κορυφή, ακολουθεί οροσειρά φθάνει στη Χατά Λάκα, συνέχεια δυτικά στα χωράφια Γιδαριά, τρεις στράτες ακολουθεί το ρέμα στη θέση Βουλωμένο, συνέχεια του ρέματος στον αγρό Σιαραβά στο διάσελο Κάπελης μέχρις όπου συναντήσει τα όρια Αλωνισταίνης.

2.5     ΚΡΕΠΕΤΕΛΟ

Η έκταση αυτή που αποτελείται από 4.000 στρ. του οποίου τα όρια είναι :

Ολόκληρος η Βορειοδυτική πλευρά του βουνού ήτοι : Από ποιμνιοστασίου Δημητρίου Καρέλα ευθεία γραμμή και σε απόσταση 100 μέτρων άνωθεν των ποιμνιοστασίων Μιχαήλ Μήτρου ακολουθεί εις Κοκούγερα άνωθεν των αγρών Τσούκα μέχρι της μεσημβρινής πλευράς των αγρών Πραγκαστή κατ’ ευθεία γραμμή εις Κωτσαρώνα αχλάδα και σε απόσταση 50 μέτρων από της ιδιοκτησίας αυτής ακολουθεί όρια Λεβιδίου-Βλαχέρνας και καταλήγει προς το καλύβι κληρονόμων Χαρ. Σταμάτη, όπου συναντά την πυρποληθείσα έκταση ακολουθεί την άκρη της πυρποληθείσας εκτάσεως μέχρι της κορυφής του βουνού και από εκεί κατέρχεται προς τα κάτω και καταλήγει στη θέση ποιμνιοστασίου Μιχαήλ Μήτρου. Στην πυρποληθείσα έκταση του Λεβιδίου η οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα απαγορεύεται η είσοδος και η βοσκή παντός είδους ζώων μικρών και μεγάλων είναι Δε αρκετή για την βοσκή 1.000 προβάτων.

Επίσης οι εκτάσεις λιβάδια Καρπάλι (1.000 στρ.) και Κακή-Πλεύρα (2.000 στρ.) είναι περισσεύουσες, τις οποίες παλαιότερα ο Δήμος διέθετε με ενοίκιο στους κτηνοτρόφους.

3. ΣτηΤ.Κ. Καρδαρά

 1. ο βοσκήσιμος τόπος στη θέση «ΚΟΤΣΙΑΚΟΛΑΚΕΣ-ΛΑΚΩΜΑΤΑ» έκτασης 10.000 στρεμμάτων.

Οι όροι της διακήρυξης, σύμφωνα με τους οποίους η επιτροπή θα ενεργήσει τη δημοπρασία, είναι οι εξής :

Άρθρο 1

Ως κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται το ποσό που αναφέρεται κατωτέρω για κάθε περιοχή:

Στην Τ.Κ. Λίμνης

 • Θέση «Σαϊτάς» συνολικής έκτασης 13.000 στρ. περίπου, με ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) αντί του ποσού 2.000,00€
 • Θέση «Γλατζηνιές» συνολικής έκτασης 700 στρ. με ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) αντί του ποσού 200,00 €

 Στην Τ.Κ. Λεβιδίου

 • Θέση «ΚΑΛΟΓΕΡΟΧΩΡΑΦΟ» συνολικής έκτασης 2.000 στρ. με ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) αντί του ποσού 200,00 €

 • Θέση «ΠΕΡΑ-ΛΑΔΙΚΟ»  συνολικής έκτασης 1.000 στρ. με ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) αντί του ποσού 100,00 €

 • Θέση «ΚΑΠΕΛΗ-ΠΗΔΗΜΑΤΑ » συνολικής έκτασης 6.000 στρ. με ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) αντί του ποσού 500,00 €

 • Θέση «ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΓΑΥΡΟ» συνολικής έκτασης 3.000 στρ. με ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς(κατώτερο μίσθωμα ) αντί ποσού  200,00 €

 • Θέση «ΚΡΕΠΕΤΕΛΟ» συνολικής έκτασης  4.000 στρ. με ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς (κατώτερο μίσθωμα) αντί του ποσού 260,00 € 

    

Στην Τ.Κ. Καρδαρά

 • Θέση «ΚΟΤΣΙΑΚΟΛΑΚΕΣ-ΛΑΚΩΜΑΤΑ» συνολικής έκτασης 10.000 στρεμμάτων με ελάχιστο ποσό πρώτης προσφοράς αντί του ποσού 2.120,00 €

Άρθρο 2

          Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και έως τέλος μηνός Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 3

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί επαγγελματίες κτηνοτρόφοι. Κανείς οφειλέτης του Δήμου δεν γίνεται δεκτός στην δημοπρασία καθώς και οι συγγενείς του μέχρι πρώτου (Α΄) Βαθμού.

Άρθρο 4

Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας με Αρ. πρωτ.: 873/55993/20-5-2015 και θέμα: «Κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» θα εφαρμοστούν τα κατωτέρω: 

 • Σε περίπτωση ύπαρξης περίσσειας βοσκότοπου σε Τοπική/Δημοτική Κοινότητα του οικείου Δήμου, το πλεόνασμα διατίθεται κατά προτεραιότητα, σε κτηνοτρόφους των όμορων Τοπικών/Δημοτικών Κοινοτήτων. Αν συνεχίζει να υπάρχει περίσσεια, το πλεονάζον τμήμα μπορεί να κατανεμηθεί και σε κτηνοτρόφους ή μέλη συνεταιρισμών άλλων περιοχών και άλλων Δήμων όμορων ή μη, εντός των ορίων της οικείας Χ.Ε. ή του ίδιου νησιού αν πρόκειται για περιοχές της νησιωτικής Ελλάδας.

 • Όσοι από τους κτηνοτρόφους χρειάζονται για την κάλυψη των αναγκών τους και επιθυμούν να κάνουν χρήση περισσότερης έκτασης βοσκότοπου, μπορούν να αιτηθούν χορήγηση επιπλέον έκτασης βοσκοτόπου από τις περιοχές όπου υπάρχει απόθεμα. Αυτοί υπόκεινται στους όρους των μετακινούμενων κτηνοτρόφων και πρέπει να αποδεικνύουν και τη μετακίνηση τους.

 •  Η έκταση που κατανέμεται σε κάθε κτηνοτρόφο είναι συνεχόμενη και ενιαία, όπου αυτό είναι εφικτό.

 • Κτηνοτρόφοι που έκαναν χρήση του ίδιου βοσκότοπου για πάνω από 3 έτη κατά την πενταετία 2010-2014, λαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ίδιες εκτάσεις εφόσον το επιθυμούν και το δηλώσουν στην αίτησή τους.

Άρθρο 5

Όσοι κατέχουν με οποιονδήποτε τρόπο βοσκότοπους μεγαλύτερους των 500 στρ. δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στην εκμίσθωση των δημοτικών βοσκήσιμων εκτάσεων  (περισσευμάτων βοσκής). Για την εξακρίβωση αυτού η αρμόδια υπηρεσία του δήμου διατηρεί την δυνατότητα να ζητήσει από τους κτηνοτρόφους αποδεικτικά στοιχεία, όπως αντίγραφα των εντύπων των φορολογικών δηλώσεων ή της Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (ΟΣΔΕ) της προηγούμενης περιόδου, που να βεβαιώνουν ή όχι αυτή την χρήση.

Άρθρο 6

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Διάθεσης και Διαχείρισης Βοσκοτόπων του Δήμου μας, οι κτηνοτρόφοι που κάνουν χρήση δημοτικού βοσκότοπου απαγορεύεται:

üΝα τον περιφράζουν. Οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο και τους επιβάλλεται η άμεση απομάκρυνση της περίφραξης διαφορετικά θα απομακρύνεται από τα συνεργεία του Δήμου και θα τους βεβαιώνεται το αναλογούν ποσό.

üΝα τον καλλιεργούν  με μηχανικά ή άλλα μέσα.

üΝα τον λιπαίνουν και να κάνουν ρίψη φυτοφαρμάκων σε αυτόν.

üΝα τον αποψιλώνουν με μηχανικά ή άλλα μέσα (πχ κάψιμο).

üΝα προβαίνουν σε ενέργειες καταπάτησης και αλλοίωσης του φυσικού περιβάλλοντος.

üΝα τον υπεκμισθώνουν σε τρίτους.

üΝα αποκλείουν – περιφράσσουν δρόμους πρόσβασης προς τους βοσκοτόπους (αγροτικό δίκτυο).

üΝα επεμβαίνουν στα δίκτυα άρδευσης ή στις πηγές που έχει γίνει υδρομάστευση, για πότισμα των ζώων.

Άρθρο 7

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας ως εγγύηση γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρ/κών και Δανείων για παρακατάθεση σε αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλο που να ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τράπεζας, ή Οργανισμού κοινής ωφέλειας, που αναγνωρίζονται στη διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς ή εις χρήμα ΕΥΡΩ ποσού (1/10) ήτοι:

Θέση «Σαϊτάς»  200,00 € 

Θέση «Γλατζηνιές»  20,00 €

Θέση «ΚΑΛΟΓΕΡΟΧΩΡΑΦΟ» 20,00 €

Θέση «ΠΕΡΑ-ΛΑΔΙΚΟ»  10,00 €

Θέση «ΚΑΠΕΛΗ-ΠΗΔΗΜΑΤΑ » 50,00 €

Θέση «ΡΟΥΜΑΝΙΑ-ΓΑΥΡΟ» 20,00 €

Θέση «ΚΡΕΠΕΤΕΛΟ» 26,00 €

Θέση «ΚΟΤΣΙΑΚΟΛΑΚΕΣ-ΛΑΚΩΜΑΤΑ» 212,00 €

Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα επιστραφεί, μετά την υπογραφή της σύμβασης.

Άρθρο 8

     Αν κάποιος πλειοδοτεί  για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την  έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία πρέπει να παρουσιάσει το  για το σκοπό αυτό νόμιμο πληρεξούσιο.

Άρθρο 9

     Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον πλειοδότη, η δέσμευση δε αυτή, μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Άρθρο 10

 Η κατακύρωση της δημοπρασίας γίνεται στον πλείονα προσφέροντας εντός 3΄ της ώρας μετά την τελευταία προσφορά που εκφωνείται από τον κήρυκα μετά από εντολή του Προέδρου της Επιτροπής.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλεγγύως και σε ολόκληρο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 11

Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας από τα κατά Νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 12

Τα πρακτικά της δημοπρασίας περί του εάν είναι ικανοποιητικό μίσθωμα ή όχι είναι στην έγκριση της Ο.Ε.

Άρθρο 13

Το μίσθωμα θα καταβληθεί σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, το δε αναλογούν χαρτόσημο 3% καθώς και το Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% βαρύνει τον μισθωτή.

Άρθρο 14

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της έγκρισης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, για το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του και προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή ποσού ίσου με ποσοστό 10% επί του ποσού του μισθώματος που θα επιτευχθεί, για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει καταθέσει καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και ενέχονται και οι δύο για τη μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από την προηγούμενη όμοια.

Άρθρο 15

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι του μισθωτού, ούτε υποχρεούται σε επιστροφή ή μείωση μισθώματος ή και λύση της σύμβασης άνευ αποχρώντος λόγου.

Άρθρο 16

Η σύμβαση αυτή θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά μετά την έγκριση του αποτελέσματος από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα.

Άρθρο 17

Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλειές, τα όρια αυτού, να προστατεύει αυτό από κάθε καταπάτηση και γενικά να διατηρεί το μίσθιο σε καλή κατάσταση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 18

Ο μισθωτής υποχρεούται όταν λήξει η σύμβαση να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση που το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.

Άρθρο 19

Απαγορεύεται απόλυτα η σιωπηρά αναμίσθωση καθώς και υπεκμίσθωση του μισθίου από το μισθωτή.

Άρθρο 20

Ο εκμισθωτής δεν ευθύνεται απέναντι του μισθωτή για την πραγματική κατάσταση που βρίσκεται το μίσθωμα (λιβάδι), διότι ο μισθωτής  υποτίθεται ότι γνωρίζει αυτό.

Άρθρο 21

Σε περίπτωση καταστροφής των βοσκοτόπων από πυρκαγιά παύουν αυτοδικαίως να ισχύουν οι σχετικοί όροι της σύμβασης, ως προς την καμένη έκταση, διότι από το Σύνταγμα και από τον Νόμο είναι δεδομένη  και υποχρεωτική η προστασία της καμένης δασικής  έκτασης και από βοσκή.

Άρθρο 22

Εάν ο μισθωτής λιβαδιού κάνει χρήση βοσκοτόπων που δεν συμπεριλαμβάνονται στο λιβάδι που έχει εκμισθώσει θα του επιβάλλεται πρόστιμο  αυθαίρετης χρήσης βοσκής.

Άρθρο 23

          Αντιρρήσεις κατά του κύρους της δημοπρασίας μπορούν να υποβληθούν μόνο από τους κτηνοτρόφους που συμμετέχουν στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκαν από αυτόν. Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος και απευθύνονται στον Πρόεδρο της Οικονομικής  Επιτροπής.

Άρθρο 24

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στις Τ.Κ. του Δήμου και θα κοινοποιηθεί προς δημοσίευση στους παραπλήσιους Δήμους.

Άρθρο 25

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής και σύνταξης μισθωτηρίου βαρύνουν αυτόν, στον οποίο κατακυρώθηκε οριστικά η δημοπρασία.

Άρθρο 26

Η εκμίσθωση των παραπάνω δημοτικών βοσκήσιμων εκτάσεων, θα γίνει με πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία, η οποία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Λεβιδίου, την 19η του μήνα Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.

Ώρα έναρξης αποδοχής προσφορών 11.00 π.μ.

Ώρα λήξης αποδοχής προσφορών 12.00 το μεσημέρι

Στην περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άκαρπη για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα της αρχικής δημοπρασίας, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας στη Διεύθυνση Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, τηλ. 2713 600459.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Δημήτριος Παυλής