Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια καυσίμων

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του Δήμου Τρίπολης, του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Τρίπολης και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τρίπολης για το έτος 2016.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου