Πρόχειρος διαγωνισμός για την Προμήθεια κερκίδων για το κλειστό γυμναστήριο Τρίπολης

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια κερκίδων για το κλειστό γυμναστήριο Τρίπολης, ενδεικτικού προϋπολογισμού 73.800,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου