Κατεπείγουσα Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 17/02/2017

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010,  την 17η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

1)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών «Δημοσίευση –Προβολή των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων του Δήμου Τρίπολης σε περιφερειακή  εβδομαδιαία εφημερίδα»

Λόγοι του κατεπείγοντος:

Η λήψη της ανωτέρω απόφασης θεωρείται κατεπείγουσα λόγω έναρξης των Αποκριάτικων εκδηλώσεων στις 22/2/2017

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                                          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου