Πρόσκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης 11/09/2018

Σας καλούμε την 11η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» με την επωνυμία «Νικητοπούλου Κωνσταντίνα» που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 57-59 στην Τρίπολη.
  2. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Υπηρεσίες που παρέχονται από καφέ – μπαρ, Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο, γαλακτοζαχαροπλαστείο, καφεζαχαροπλαστείο με παροχή σερβιρίσματος», ιδιοκτησίας Οικονόμου Δ. – Μανιάτης Α. και Σια Ο.Ε., που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εθνικής Αντίστασης 18 και Μαλλιαροπούλου 5 στην Τρίπολη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου