Αποκατάσταση ζημιών στο μουσικό σχολείο Τρίπολης λόγω παγετού και πλημμύρας στις 04/01/2017 Προϋπολογισμού: 150.000,00 €

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου