Ο Δήμαρχος Τρίπολης στην κοπή της πίτας του Τεγεατικού Σύνδεσμου στην Αθήνα

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου