Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ο Δήμαρχος Τρίπολης στην κοπή της πίτας του Τεγεατικού Σύνδεσμου στην Αθήνα