×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 26-03-2019

Σας καλούμε την 27η Μαρτίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 25-6-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ579/15-2-2019, Αρ. Πιν. 50, Αρ. Καταχ. ΠΡ246/8-6-2017) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (Πλατεία Γεωργίου Β΄. 8-10 - Τρίπολη)  κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 25-6-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ577/15-2-2019, Αρ. Πιν. 49, Αρ. Καταχ. ΠΡ245/8-6-2017) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (Ναυπλίου & ΟΗΕ - Τρίπολη)       κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 7-5-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ242/29-1-2019, Αρ. Πιν. 30, Αρ. Καταχ. ΠΡ248/8-6-2017) προσφυγής της «ΜΕΤΡΟ Α.Ε.» (Ναυπλίου 195- Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 25-6-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ581/15-2-2019, Αρ. Πιν. 51, Αρ. Καταχ. ΠΡ247/8-6-2017) προσφυγής της «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ» κατά του Δήμου Τρίπολης.

 

 1. 5.«Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, τεύχους Προεκτιμώμενης Αμοιβής, τεύχους Σκοπιμότητας – Τεχνικών Προδιαγραφών – Συγγραφής Υποχρεώσεων, Όρων Διακήρυξης, περίληψης Διακήρυξης (Προκύρηξη), ΤΕΥΔ, Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς για την σύναψη δημόσιας σύμβασης και συγκρότησης επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Σύνταξη Τοπογραφικών Διαγραμμάτων ακινήτων ιδιοκτησίας Δ. Τρίπολης»

6. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 19-4-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 19-12-2018 με αρ. κατάθεσης 36/2018 αγωγής απόδοσης μισθίων ιδιωτών κατά του Δήμου Τρίπολης.

7. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση προσφυγής και αίτησης αναστολής, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, κατά της με αρ. πρωτ. 15026/254/25-1-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί επιβολής διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τρίπολης, επίδοση της Αίτησης Αναστολής με δικαστικό επιμελητή, παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης στη δικάσιμο που πρόκειται να ορισθεί και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο και σύνταξη και κατάθεση του υπομνήματος μετά την εκδίκαση, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.

8. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 8-4-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της από 4-9-2017 και με αρ. κατάθεσης 264/2017 αίτησης (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας) ιδιωτών και κατά του Δήμου Τρίπολης.

9.     Ακύρωση της υπ' αριθ.: 593/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τρίπολης για τo έργο: «Αποκατάσταση ζημιών αγροτικών δρόμων Δήμου Τρίπολης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων και κατολισθήσεων από τη θεομηνία της 25ης Ιουνίου 2026», στο μέρος που έκρινε ως αποδεκτή την προσφορά του παρεμβαίνοντος.

 1. Καθορισμός των όρων και συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Πλύσιμο οχημάτων και μηχανημάτων που εδρεύουν στην Δημοτική Ενότητα Τρίπολης»
 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντικατάσταση επικάλυψης στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης »
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 25-6-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ556/15-2-2019, Αρ. Πιν. 39, Αρ. Καταχ. ΠΡ238/7-6-2017) προσφυγής της «JUMBO Α.Ε.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 21-5-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ293/29-1-2019, Αρ. Πιν. 54, Αρ. Καταχ.ΑΚ360/28-9-2017) ανακοπής της «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 18-6-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ435/4-2-2019, Αρ. Πιν. 20, Αρ. Καταχ. ΠΡ359/28-9-2017) προσφυγής της «ΠΕΝΤΕ Α.Ε.» κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. 15.Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μηχανήματος έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού του Δήμου Τρίπολης
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 7-5-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ236/29-1-2019, Αρ. Πιν. 28, Αρ. Καταχ. ΠΡ221/25-5-2017) προσφυγής της «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» (Λαγοπάτη 36 -       Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 25-6-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ569/15-2-2019, Αρ. Πιν. 45, Αρ. Καταχ. ΠΡ222/25-5-2017) προσφυγής της «Ο.Τ.Ε. Α.Ε.» (28ης Οκτωβρίου 29 - Τρίπολη)       κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 25-6-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ554/15-2-2019, Αρ. Πιν. 38, Αρ. Καταχ. ΠΡ234/1-6-2017) προσφυγής της «ALPHABANK Α.Ε.» (Εθνομαρτύρων 9 & Ναυπλίου 26)       κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 7-5-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ247/29-1-2019, Αρ. Πιν. 32, Αρ. Καταχ. ΠΡ259/20-6-2017) προσφυγής της «ALPHABANK Α.Ε.» (πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.) κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. «Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας, εκμίσθωσης καταστήματος επί των οδών Μαγνησίας και Καλύμνου 61 στον Δήμο Αθηναίων»
 1. «Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας, εκμίσθωσης καταστήματος επί της οδού Νάξου 93, στον Δήμο Αθηναίων»
 1. «Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας, εκμίσθωσης διαμερίσματος επί της οδού Κ. Κόντου 20, στον Δήμο Αθηναίων»
 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: « Συντήρηση οδικού δικτύου Δ.Ε. Λεβιδίου»
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να χειριστεί για λογαριασμό του την από 19-2-2018 με αρ. κατάθεσης 53/2019 αγωγή ιδιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Τρίπολης, καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται και ότι άλλο απαιτείται, προσκομίζοντας αυτά και να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης κατά την ορισθησομένη δικάσιμο, ή σε οποιαδήποτε αναβολή ή ματαίωση.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 7-5-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ238/29-1-2019 Αρ. Πιν. 29, Αρ. Καταχ. ΠΡ243/8-6-2017) προσφυγής της «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» (Λυκούργου & Ναυαρίνου - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 7-5-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. .ΚΛ245/29-1-2019, Αρ. Πιν. 31, Αρ. Καταχ. ΠΡ250/12-6-2017) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS» (Εθν. Αντίστασης & Δαρειώτου 10 - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών (επικαιροποιημένων) της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ»
 1. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με αφορμή του άρθρου 32 παρ2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την εκτέλεση εργασιών για την: « Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε. Ανατολικού Τομέα του Δήμου Τρίπολης, λόγω φυσικών καταστροφών» για την σύναψη σύμβασης για την κατασκευή του έργου με τίτλο: « Αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε. Μαντινείας» (αρ. μελέτης: 175/2018) προϋπολογισμού 70.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών (αρ. μελέτης: 175/2018)
 1. Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την σύναψη μεικτής σύμβασης (υπηρεσιών, προμήθειας υλικού και έργου) με τίτλο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε Σκιρίτιδας» προϋπ: 60.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (αρ. μελέτης: 201/2018 - συνολικός προυπ: 280.000,00€).
 1. «Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την σύναψη μεικτής σύμβασης (υπηρεσιών, προμήθειας υλικού και έργου) με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε Μαντινείας», προϋπ: 60.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (αρ. μελέτης: 201/2018- συνολικός προυπ: 280.000,00€).
 1. «Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την σύναψη μεικτής σύμβασης (υπηρεσιών, προμήθειας υλικού και έργου) με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε Τεγέας», προϋπ: 40.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (αρ. μελέτης: 201/2018- συνολικός προυπ: 280.000,00€).
 1. «Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την σύναψη μεικτής σύμβασης (υπηρεσιών, προμήθειας υλικού και έργου) με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε Κορυθίου», προϋπ: 60.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (αρ. μελέτης: 201/2018- συνολικός προυπ: 280.000,00€).
 1. «Έγκριση προσφυγής σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, με εφαρμογή του άρθρου 32 παρ.2γ του Ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την σύναψη μεικτής σύμβασης (υπηρεσιών, προμήθειας υλικού και έργου) με τίτλο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την αποκατάσταση οδικού δικτύου Δ.Ε Λεβιδίου», προϋπ: 60.000,00 € (με       ΦΠΑ 24%) (αρ. μελέτης: 201/2018- συνολικός προυπ: 280.000,00€).
 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Μαντινείας και Κορυθίου»
 1. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου ΔΕ Τεγέας»
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 25-6-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ573/15-2-2019, Αρ. Πιν. 47, Αρ. Καταχ. ΠΡ224/26-5-2017) προσφυγής της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» (Αλ. Σούτσου 2Α - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης.
 1. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 25-6-2019, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλ. ΚΛ571/15-2-2019, Αρ. Πιν. 46, Αρ. Καταχ. ΠΡ223/26-5-2017) προσφυγής της «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» (Αλ. Σούτσου 2Γ - Τρίπολη) κατά του Δήμου Τρίπολης.
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.
 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                          

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

   Της Οικονομικής Επιτροπής    

      

                               ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ              

                                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Menoume Tripoli 300x250

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης