×

Προειδοποίηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

Πρόσκληση Δ.Σ 23-04-2019

Σας καλούμε την 23η -4-2019 ημέρα Μ.Τρίτη και ώρα 15.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Χορήγηση άδειας χρήσης χώρου στην ενταύθα πλατεία Πετρινού στο ΕΠΣΑ Μαθητείας Τρίπολης ΟΑΕΔ για την 16.05.2019
 2. Χορήγηση άδειας χρήσης χώρου στην ενταύθα πλατεία Πετρινού
 3. Παραχώρηση χρήσης της υπόγειας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κανδήλας στον Αγροτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κανδύλας για τη δωρεάν εκμάθηση Ελληνικών παραδοσιακών χορών
 4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ή μη της πλατείας της Τ.Κ. Καμαρίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καμαρίου
 5. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών ιδιωτών
 6. Διαγραφή και χρέωση βεβαιωμένων οφειλών
 7. Υποβολή πρότασης στις προσκλήσεις 817/28-3-2019 και 818/28-3-2019 του ΕΠ «Πελοπόννησος» για την εφαρμογή δράσεων ΤΑΠΤοΚ
 8. Παράταση προθεσμίας του έργου : «Οδοποιία Δήμου Τρίπολης»
 9. Οικονομική ενίσχυση
 10. Οικονομική ενίσχυση
 11. Οικονομική ενίσχυση
 12. Οικονομική ενίσχυση
 13. Περί επιχορήγησης της ΑΕΚ Τρίπολης
 14. Περί επιχορήγησης του ΑΟ ΤΕΓΕΑΣ
 15. Περί επιχορήγησης του ΠΑΝΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
 16. Πραγματοποίηση εκδήλωσης τιμής ένεκεν των πεσόντων Ελλήνων στην ΤΚ Βαλτετσίου στις 16/6/2019
 17. Οικονομική ενίσχυση
 18. Παραχώρηση χρήσης γηπέδου Τ.Κ. Κανδήλας στον Αγροτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κανδύλας
 19. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης
 20. Περί έγκρισης απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π. με την επωνυμία : «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης»
 21. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018
 22. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης για την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Συντήρηση- Εγκατάσταση μέσων πυροπροστασίας παιδικών σταθμών Ν.Π.Δ.Δ.»
 23. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Τρίπολης περί κάλυψης δαπανών μισθοδοσίας προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. μερικής απασχόλησης
 24. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προυπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Τρίπολης»
 25. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση οδοποιίας Δήμου Τρίπολης»
 26. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στο Δήμο Τρίπολης από θεομηνίες»
 27. Πρωτόκολλο καταστροφής άχρηστου υλικού παγίων
 28. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Χ.Π. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά κα τοποθέτηση στεγάστρων για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Τρίπολης
 29. Υποβολή προτάσεων στο Χ.Π. ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι για την ανέγερση και επανάχρηση δημοτικών κτηρίων
 30. Παραχώρηση χρήσης χώρου στο διδακτήριο του 9ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης, στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 9ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης για την πραγματοποίηση σεμιναρίου Α΄Βοηθειών»
 31. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης σε συνεργασίας με τον φιλοτεχνικό σύλλογο Λεβιδίου και τους νέους Λεβιδίου που θα πραγματοποιηθεί στην Κάτω Βρύση στις 19/8/2019
 32. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Δόριζας Δ.Ε. Βαλτετσίου»
 33. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: « Συντήρηση επικάλυψης κοινοχρήστων χώρων στην Δ.Κ. Τρίπολης»
 34. Έγκριση συμμετοχής σε σύμφωνο συνεργασίας για την υλοποίηση του διαδημοτικού έργου «Προμήθεια εξοπλισμού και λοιπές εργασίες για την βελτίωση της προσβασιμότητας και οδικής ασφάλειας Δήμων Τρίπολης – Γορτυνίας και Μεγαλόπολης»
 35. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου του Δήμου Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης για το έργο «Απαλλοτρίωση ιδιοκτησιών (ακινήτων) για τη διαπλάτυνση της οδού «Επέκταση Καραϊσκάκη» (δρόμος προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
 36. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής – Επιχείρηση διάθεσης κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» ιδιοκτησίας Ντάντουλη Παναγιώτα του Μιχαήλ που βρίσκεται επί της οδού Δεληγιάννη 3 στην Τρίπολη
 37. Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακή ρύθμιση για τον καθορισμό 2 (δύο) θέσεων στάθμευσης στην οδό Καλαβρύτων, εμπρός από τη ΛΑΦ Τρίπολης για την εξυπηρέτηση αναγκών στάθμευσης του στρατιωτικού προσωπικού
 38. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Επιχείρηση Μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος),  μπουγατσάδικο με παρασκευαστήριο – αναψυκτήριο» ιδιοκτησίας Καψιμάλη Παναγιώτη του Δημητρίου που βρίσκεται επί της οδού Δεληγιάννη 8 στην Τρίπολη
 39. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2019
 40. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018   Κοινή Απόφαση  των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας  και Ανάπτυξης και Οικονομικών  (φΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε  με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ. Β΄/27-8-2018) και ισχύει
 41. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Τρίπολης για το έργο «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης»
 42. Περί επιχορήγησης του Συλλόγου Δρομέων Υγείας
 43. Περί επιχορήγησης του Πολιτιστικού και προοδευτικού συλλόγου Παρθενίου «Ο ΤΗΛΕΦΟΣ»
 44. Περί επιχορήγησης του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΝΘΥΡΕΑΣ
 45. Περί επιχορήγησης του ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΝΕΩΝ ΒΛΑΧΟΚΕΡΑΣΙΑΣ
 46. Περί επιχορήγησης του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΩΝ
 47. Περί  επιχορήγησης του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΑΣΕΑΣ
 48. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση προμηθειών, υπηρεσιών, έργων του Δήμου
 49. Διάθεση θέσεων μαθητείας για τα ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τις ΕΠΑ.Σ. και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2018-2019
 50. Εισήγηση για γνωμοδότηση σχετικά με τις αστικές γραμμές και τις αστικές στάσεις στα όρια του Δήμου Τρίπολης
 51. Κατανομή επιχορήγησης ποσού 957.000,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
 52. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση της 19ης Έκθεσης βιβλίου σε συνεργασία με τον εμποροβιομηχανικό σύλλογο
 53. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην εταιρίεα «Π. ΚΟΥΡΟΣ- Ι. ΚΟΥΤΣΙΑΡΑΣ Ο.Ε.», ιδιοκτήτριας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» με τον διακριτικό τίτλο «SENOR», που βρίσκεται στην ενταύθα οδό Νεομάρτυρα Δημητρίου αριθμ. 07
 54. Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για κυκλοφοριακή ρύθμιση καθορισμού θέσεων στάσης τουριστικών λεωφορείων στην πλατεία Γεωργίου Α΄εμπρός από το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου»
 55. Διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τη νύχτα shockprizeστις 4-9-2019
 56. Διοργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας μουσικής
 57. Οργάνωση – πραγματοποίηση εκδήλωσης για το πολιτιστικό καλοκαίρι 2019

                                       

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρόσκληση Δ.Σ 09-04-2019 Πρόσκληση Δ.Σ 03-05-2019 »

Menoume Tripoli 300x250

Κορωνοϊός: Δεν φοβόμαστε - Προστατευόμαστε
# Επιμένουμε Ελληνικά
ypodomes sm1

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης