Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 09/06/2015

Σας καλούμε την 09η Ιουνίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 12η να προσέλθετε στην αίθουσα του «Αποστολοπούλειου Πνευματικού Κέντρου» του Δήμου Τρίπολης, για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015, για την συντήρηση- ρύθμιση καθαρισμός καυστήρων- λεβήτων των κτιρίων των Παιδικών Σταθμών και ΔΑΚ του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
2. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015, για την αποκατάσταση βλαβών στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις του 1ου και του 3ου Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
3. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015, για την στεγανοποίηση- καθαρισμό δεξαμενών του Πνευματικού Κέντρου του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
4. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ έτους 2015 για την προμήθεια Τόνερ, μελανιών για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και ΦΑΞ του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
5. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015, για την εργασία συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων για τις ανάγκες των δομών του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
6. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ και διάθεση απαιτούμενων πιστώσεων του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015, για την διοργάνωση των 46ων αγώνων στίβου «Ηλιοπούλεια 2015» στην Ασέα
7. Έγκριση δαπάνης του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης και διάθεση της απαιτούμενης πίστωσης του σκέλους των εξόδων του Προϋπολογισμού για την επιδιόρθωση καθισμάτων του Πνευματικού Κέντρου του ΝΠΔΔ του Δήμου Τρίπολης
8. «Μερική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ έτους 2015 για την εκτέλεση της εργασίας για την κοπή χόρτων και φυτών χαμηλής βλάστησης και κλάδεμα καλλωπιστικών δέντρων στο Δημοτικό Κοιμητήριο Δ.Ε. Τρίπολης»
9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και μερική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για την εκτέλεση του έργου «Τσιμεντόστρωση χώρων κοιμητηρίου Δ.Ε. Τρίπολης
10. Επί της αιτήσεως με αριθ.πρωτ.1244/27-05-2015 για την ταφή του Ιερέα Ιωάννη Λαγοπάτη
11. Διεξαγωγή 2ου SEFA BASKETBALL CAMP στο κλειστό γυμναστήριο ΝΠΔΔ του Δ. Τρίπολης
12. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού κατόπιν εκδόσεως εντάλματος προπληρωμής για τη δαπάνη προμήθειας συλλεκτικών βιβλίων για το Μουσείου Αλέξανδρου Παπαναστασίου του ΝΠΔΔ του Δ. Τρίπολης
13. Ασφάλιση επιβατικού οχήματος του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» του ΝΠΔΔ του Δ.Τρίπολης
14. Επί του αιτήματος της ΑΕΚ σχετικά με την ασφάλεια των γηπέδων μπάσκετ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου