Ενημέρωση Πολιτών

Σας καλούμε την 24η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 σε συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης
 2. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄τριμήνου 2018
 3. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Υπηρεσίες που παρέχονται από Καφέ Μπαρ» ιδιοκτησίας Γεωργακόπουλου Γεωργίου του Παναγιώτη επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 55 στην Τρίπολη
 4. Διάθεση θέσεων μαθητείας για τα ΕΠΑ.Λ και ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και για τις ΕΠΑ.Σ. και ΙΕΚ του ΟΑΕΔ κατά το σχολικό έτος 2018-2019
 5. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη μίας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ επί της οδού Παναρκάδων 10 στον κ. Καρακάση Γεώργιο του Αθανασίου για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΤΡΕ 1393
 6. Επιστροφή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού
 7. Εκμίσθωση ή μη μέρους του Πνευματικού Κέντρου της Τ.Κ. Κερασταρίου
 8. Μεταβίβαση – τροποποίηση μίσθωσης χώρου στο ακίνητο του Δήμου Τρίπολης επί των οδών Ανωνύμου και Αποστολοπούλου στην Τρίπολη (Ο.Τ 265)
 9. Απευθείας εκμίσθωση αγρού στον κάμπο του αναδασμού «Έλους Κανδήλας» στην εδαφική περιφέρεια της Τ.Κ Κανδήλας
 10. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Τ.Κ. Κανδήλας στον Αγροτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κανδήλας
 11. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Τ.Κ Δάρα στον Σύλλογο Δαραίων Αθηνών «Ο Άγιος Δημήτριος»
 12. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Τ.Κ. Δάρα στον Σύνδεσμο Δαραίων στις 16-8-2018
 13. Μίσθωση αποθηκευτικού χώρου στη Δ.Ε Τρίπολης
 14. Παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου της Τ.Κ. Μερκοβουνίου στον Προοδευτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Μερκοβουνίου
 15. Παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτίριο του Πνευματικού Κέντρου της Τ.Κ. Μερκοβουνίου στο Υπουργείο Πολιτισμού
 16. Παραχώρηση χρήσης του διδακτηρίου του 7ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης για τη διεξαγωγή των εξετάσεων PALSO-NOCN
 17. Παραχώρηση χρήσης της υπόγειας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κανδήλας για τη δωρεάν εκμάθηση Ελληνικών παραδοσιακών χορών
 18. Παραχώρηση αποκλειστικής χρήσης των κυρίων χώρων του πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Ασέας στο Σύλλογο Αστροφυσικής και Μηχανικής για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων (ανοιχτές βραδιές κοινού στο Αστεροσκοπείο Ασέας) τον Ιούνιο και τον Ιούλιο 2018
 19. Παράταση προθεσμίας του έργου: « Προσωρινή μεταβατική λύση διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Τρίπολης- Α΄Φάση : Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου»
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : «Συντήρηση κτίριου στην Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου Δ.Ε. Τρίπολης»
 21. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΝΤΜΕ και 1ης Σ.Σ. του έργου: Ολοκλήρωση διάνοιξης οδού Ειρήνης Μπακοπούλου Δ.Κ. Τρίπολης
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 23. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών
 24. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχομένων υπηρεσιών
 25. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 26. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 27. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 31. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών παρεχομένων υπηρεσιών
 38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 40. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 41. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών
 42. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 43. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών
 44. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών
 45. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών
 46. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών
 47. Έγκριση παραχώρησης εγκαταστάσεων της Παιδικής Κατασκήνωσης του Δήμου Τρίπολης στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης για πραγματοποίηση εκπαιδευτικής επίσκεψης
 48. Χορήγηση άδειας χρήσης της Πλατείας Πετρινού για στήσιμο περιπτέρου από 24.05.2018 έως 2.6.2018 στα πλαίσια της διεξαγωγής αγώνων SKIRITIDA RUN
 49. Ορισμός μελών συμβουλίου που δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και προσδιορισμός ύψους της καταβαλλόμενης αποζημίωσης ανά συνεδρίαση
 50. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου σύμφωνα με την υπ’αρ. 291/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 51. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Τρίπολης στο Εφορευτικό συμβούλιο της Δημόσιας Βιβλιοθήκης
 52. Αποδοχή αίτησης διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων στο κτηματολογικό γραφείο Τρίπολης για ακίνητο ιδιοκτησίας Μίσσιου Κωνσταντίνου
 53. Έκδοση απόφασης έγκρισης υφιστάμενης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων λόγω προσαρμογής με το ΠΔ 118/06 ιδιοκτησίας Άρις Κοντόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ επί της Λ. ΟΗΕ 54 (Ο.Τ 34) του Δήμου Τρίπολης
 54. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την τροποποίηση τίτλων υπηρεσιών πυροπροστασίας
 55. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Ν.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τρίπολης
 56. Περί έγκρισης της αρ. 46/2018 του Ν.Π. με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Πληροφόρησης και Επικοινωνίας Τρίπολης» Δήμου Τρίπολης
 57. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων αλουμινίου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κτιρίου της Τ.Κ. Κανδήλας του Δήμου Τρίπολης»
 58. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο : Καταπολέμηση κουνουπιών στο αστικό περιβάλλον του Δήμου Τρίπολης
 59. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠ.ΕΣ. για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών μονάδων του Δήμου από 01/01/2018 έως 30/04/2018
 60. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης εορτασμού των Αγ. Πάντων στις 2/6/2018 στο Ξωκλήσι του Αγ. Ευθυμίου σε συνεργασία με το 3ο και 1ο σύστημα Προσκόπων Τρίπολης
 61. Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση έργου «Αντικατάσταση επικάλυψη στέγης κλειστού γυμναστηρίου στο ΔΑΚ Τρίπολης»
 62. Έγκριση για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο τη μελέτη και κατασκευή στο έργο : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Λεβιδίου»
 63. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής – Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο Οινοπνευματωδών ποτών (καφετέρια- μπαρ)» ιδιοκτησίας Ηλιόπουλου Ιωάννη του Ευσταθίου που βρίσκεται στη συμβολή της πλατείας Σεχίου και της οδού Λυκαίου 2 στην Τρίπολη
 64. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Επιχείρηση Αναψυχής – Επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο Οινοπνευματωδών ποτών (καφετέρια- μπαρ)» ιδιοκτησίας της εταιρίας Γ. Παπαναστασίου – Ι. Κουτσογιάννης ΟΕ που βρίσκεται επί της πλατείας Άρεως 5 στην Τρίπολη
 65. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Υπηρεσίες παροχής γλυκών, παγωτών κλπ από ζαχαροπλαστείο- γαλακτοζαχαροπλαστείο- καφεζαχαροπλαστείο με παροχή σερβιρίσματος» ιδιοκτησίας της εταιρίας Κ. Ρουμελιώτης και ΣΙΑ ΕΕ που βρίσκεται επί της οδού Ισαάκ Σολωμού 24 στην Τρίπολη
 66. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών

    67.Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της Πλατείας της Τ.Κ. Δάρα στον Σύνδεσμο Δαραίων στις 26/5/2018

     68.Επιχορήγηση του συνδέσμου Δαραίων για τη γιορτή του τσοπάνη στις 26/5/2018

                                                    

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σας καλούμε την  23η Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1.  Έγκριση έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση πληρωμής δαπάνης παραβόλων για έλεγχο εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ.
 2. Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, κατάστημα (πρώην καφενείο) στην πλατεία, της Τ.Κ. Καμαρίου.
 3. Αμοιβή δικηγόρου σύμφωνα με τις αριθ. 679,680,681,682/2016 ΑΟΕ.
 4. Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για ακίνητα στις Τ.Κ. Αρτεμισίου, Τ.Κ. Κάψα, Τ.Κ. Λεβιδίου και Τ.Κ. Κερασταρίου
 5. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας, εκμίσθωσης των καταστημάτων υπ’ αριθ. 06 &07, 08,09 και 20 & 21 της Δημοτικής Αγοράς της Πλατείας Βαλτετσίου στη Δ.Κ. Τρίπολης
 6. Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης προμήθειας εκκλησιαστικών λαβάρων και λαβάρων με την ελληνική σημαία
 7. Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας, εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου, οικίσκος στη θέση «Πυργάκι», της Τ.Κ. Κάψα
 8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης
 9. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τρίπολης»
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια υποποδίων»
 11. Έγκριση αναγκαίων λειτουργικών δαπανών  και διάθεση απαιτουμένων πιστώσεων για  επισκευή μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης (ΜΕ 50153, ΜΕ 50110)
 12. Έγκριση αναγκαίων λειτουργικών δαπανών  και διάθεση απαιτουμένων πιστώσεων για  επισκευή μηχανημάτων του Δήμου Τρίπολης (ΚΗΗ 6250, ΚΗΙ 7565)
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών για τις κατασκηνώσεις του Δήμου Τρίπολης στο Παράλιο Άστρος  
 14. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ. 10816/13-4-2018 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Καρνέζη Αθανασίου  
 15.  Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να επιμεληθεί του προσδιορισμού της ημερομηνίας εκδίκασης της από 25-1-2018 και με αρ. καταθ. 9/2018 έφεσης του Τρυφωνόπουλου Αθανασίου στο Μονομελές Εφετείο Ναυπλίου, κατά του Δήμου Τρίπολης & κατά της υπ’ αριθ. 239/2017  οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τριπόλεως και να παρασταθεί κατά  συζήτηση της εφέσεως, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, ως πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Τρίπολης.
 16. Περί αποδοχής ή μη της με αρ. πρωτ.  14061/15-5-2018 γνωμοδότησης του  δικηγόρου κ. Τούντα Νικολάου, σχετικά με την  υπ’  αριθ. 12/2018 απόφαση  του Ειρηνοδικείου Τρίπολης.
 17. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί κατά την εκδίκαση της από 9-5-2018 με αρ. κατάθεσης 113/2018 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων των Γεωργακόπουλου Παναγιώτη κ.λ.π. ( σύνολο 17 αιτούντων) κατά του Δήμου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο της 15-6-2018 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης. Επίσης εξουσιοδοτούμαι το δικηγόρο να καταθέσει σημείωμα και κάθε αποδεικτικό έγγραφο για την υπεράσπιση της υπόθεσης.
 18. Έγκριση δαπάνης και ψήφισης πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων
 19. Έγκριση πρακτικών: α) Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού β) Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης 9 παιδικές κατασκηνώσεις περιόδου 2018).
 20. Περί διαδικασιών αποδοχής δωρεάς ακινήτου εντός οικισμού Πυργέικα της Τ.Κ. Σταδίου.
 21. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια τζαμιού»
 22. ΄Εγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»
 23. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για συνεχιζόμενη υπηρεσία «Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης Δήμου Τρίπολης (Ειδικός σύμβουλος υποστήριξης  για τη συμμετοχή   του Δήμου Τρίπολης σε διευρωπαϊκά δίκτυα και σε προτάσεις προς  χρηματοδότηση απευθείας  από την Ευρωπαϊκή  ένωση)»
 24. Έγκριση αναληφθείσας  από τον κ. Δήμαρχο δαπάνης και ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο για υπόθεση του Δήμου  Τρίπολης προς τη Οικονομική Επιτροπή λόγω έκτακτης ανάγκης
 25. Έγκριση δαπάνης  και ψήφιση  πίστωσης για  την παροχή της υπηρεσίας «Ενοικίαση χημικών τουαλετών για το SkiritidaRun»

 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

 • H παρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων

– Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                           

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

    

                   

                           ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ       

                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ

Σας καλούμε την 17η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Συμπλήρωση της απόφασης 220/2018 περί έγκρισης συμμετοχής του Δήμου Τρίπολης στην Ι Πρόσκληση του ΥΠΕΣ στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του ότι η λήξη της ημερομηνίας υποβολής προτάσεων στο ΥΠΕΣ στις 18/5/2018 και η διαπίστωση της έλλειψης της αναφοράς του τύπου των μηχανημάτων, όπως απαιτεί η 1η Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΛΓΨ465ΧΘ7-ΙΝΝ) Υποβολής Προτάσεων με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/ και συνοδευτικού εξοπλισμού» του ΥΠΕΣ στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στην ως άνω αναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Σας καλούμε την 17η Μαΐου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Υποβολή πρότασης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αρκαδίας 2018-2019», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ).
 2. Πραγματοποίηση θρησκευτικής εκδήλωσης για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το μαρτυρικό θάνατο των Πολιούχων της πόλης Νεομ. Δημητρίου & Παύλου στις 22/5/2018.

Η Συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω του ότι η υποβολή πρότασης με τίτλο «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Αρκαδίας 2018-2019», πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 21/5/2018 ηλεκτρονικά και η ημερομηνία που πραγματοποιείται η εκδήλωση για τον εορτασμό των 200 χρόνων από το μαρτυρικό θάνατο των Πολιούχων της πόλης Νεομ. Δημητρίου & Παύλου είναι η 22α Μαΐου 2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου