Ενημέρωση Πολιτών

  • 04 Σεπτεμβρίου 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: Διαμόρφωση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αύλειου χώρου του σχολικού συγκροτήματος 2ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ Δήμου Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης συμμετέχει και φέτος στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με εκδηλώσεις και δράσεις που θα διοργανώσει σε συνεργασία και με άλλους φορείς από 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2018 και προσκαλεί όλους τους πολίτες για την συμμετοχή τους!!

    Σας καλούμε την 4η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου

    για τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010  προς λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:

  1. Έκδοση απόφασης Κανονιστικού χαρακτήρα για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης στην οδέ Θεοφιλοπούλου στην Δ.Κ. Τρίπολης.
  2. Έκδοση απόφασης έγκρισης Υφιστάμενης Κυκλοφοριακής Σύνδεσης Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων λόγω προσαρμογής με το Π.Δ. 118/06 (υπόδειγμα 2) ιδιοκτησίας Μυρτέα Α.Ε. επί της οδού Ναυπλίου 56 (ΟΤ 632) του Δήμου Τρίπολης.
  3. Μη έγκριση κοπής δέντρου στην ΤΚ Αθήναιου ΔΕ Βαλτετσίου

      Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε έγκαιρα ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

O Δήμαρχος Τρίπολης παραβρέθηκε στο εξωκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Νηστευτή στην Τρίπολη και στην εκδήλωση – παρουσίαση με θέμα «Το έργο συντήρησης και αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα».

  • 27 Αυγούστου 2018
Ο Δήμαρχος Τρίπολης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την «προμήθεια γάλακτος», ενδεικτικού προϋπολογισμού 35.520,86 € (συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) και με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Στο Αρχαίο Θέατρο Μαντινείας την Κυριακή 26 Αυγούστου «Ο γιος δεν επερπάτησε την νύχτα με φεγγάρι και την αυγούλα με δροσιά αγάπη δεν εχάρη...»

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου