Πρόσκληση Δ.Σ. 11-12-2015

Σας καλούμε την 11η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα    16.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Τοποθέτηση πίλαρ στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Χάνια Σκοπής Δήμου Τρίπολης».

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου : «Συντήρηση γεφυριού Μπάκαλα Τ.Κ. Στενού».

3. Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τ.Κ. Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης».

4. Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κανδήλας – Δημιουργία Υπαίθριου Πολυχώρου». 

5. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΕ Τρίπολης. 

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας : «Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων του κλειστού γυμναστηρίου του Δ.Α.Κ. Τρίπολης» Δήμου Τρίπολης. 

7. Παραχώρηση 2ου ορόφου του Δημαρχιακού Καταστήματος Τ.Κ. Λεβιδίου. 

8. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την διοργάνωση – πραγματοποίηση σεμιναρίων εργαστηρίων για τη δημιουργία ντοκιμαντέρ. 

9. Διοργάνωση – Πραγματοποίηση σεμιναρίων – εργαστηρίων με σκοπό τη δημιουργία ντοκιμαντέρ και την καταγραφή μαρτυριών μέσω της διάδοσης αφηγηματικής παιδείας με χρήση οπτικοακουστικών μέσων κατά το έτος 2015 στο Δήμο Τρίπολης. 

10. Οικονομική ενίσχυση. 

11. Οικονομική ενίσχυση. 

12. Οικονομική ενίσχυση. 

13. Οικονομική ενίσχυση. 

14. Οικονομική ενίσχυση. 

15. Οικονομική ενίσχυση. 

16. Οικονομική ενίσχυση. 

17. Οικονομική ενίσχυση. 

18. Οικονομική ενίσχυση. 

19. Οικονομική ενίσχυση. 

20. Οικονομική ενίσχυση. 

21. Οικονομική ενίσχυση. 

22. Ηλεκτροδότηση Πλατείας Φιλικών. 

23. Αναμόρφωση προυπολογισμού για την προμήθεια υλικού 3ΑΒ για τη συντήρηση οδοποιίας του Δήμου Τρίπολης. 

24. Αναστολή ισχύος παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών. 

25. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών. 

26. Αποδοχή χορηγίας. 

27. Γενικό σχέδιο αντιμετώπισης χιονοπτώσεων – χιονοθύελλας και παγετού Δήμου Τρίπολης 2015-2016. 

28. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση οδοστρωμάτων Τ.Κ. Βαλτετσίου».

29. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «Ανέγερση 10ου ολοημέρου Νηπιαγωγείου Τρίπολης». 

30. Έγκριση 1ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ για το έργο: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Τ.Κ. Κανδήλας – Δημιουργία Υπαίθριου Πολυχώρου». 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρόσκληση Δ.Σ. 14-01-2015 Πρόσκληση Δ.Σ. 22-12-2015 »

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου