Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 18/ 01/ 2016

Σας καλούμε την 18η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Ψήφιση και έγκριση διάθεσης πιστώσεων πληρωμής συνεχιζόμενων έργων, εργασιών, μελετών και υπηρεσιών Δήμου Τρίπολης

2. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων υπηρεσιών και προμηθειών έτους 2016, Τμήματος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας

3. Ψήφιση πιστώσεων συνεχιζόμενων υπηρεσιών και προμηθειών έτους 2016, Τμήματος Δ/σης & Σ/σης οχημάτων

4. Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες τοποθέτησης και αποξήλωσης χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών στο Δήμο Τρίπολης για τον εορτασμό των Χριστουγέννων 2015 και της Πρωτοχρονιάς 2016

5. Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες ενοικίαση-τοποθέτηση-λειτουργία και καθαρισμός δυο (2) χημικών τουαλετών, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες της πλατείας Άρεως κατά τη διάρκεια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Τρίπολης από 10/12/2015 έως 10/1/2016

6. Ψήφιση πίστωσης για τις δαπάνες μεταφοράς ξύλινων σπιτιών του Δήμου Τρίπολης από το χώρο φύλαξης στους χώρους εκδηλώσεων εορτασμού Χριστουγέννων 2015 και επιστροφή τους μετά το πέρας των εκδηλώσεων

7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για συνεχιζόμενες εργασίες

8. Ορισμός συμβολαιογράφου για τη σύνταξη ενόρκων βεβαιώσεων για το ακίνητο των Παιδικών κατασκηνώσεων του Δήμου Τρίπολης στο Παράλιο Άστρος

9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια Χημικών υλικών Δημοτικού κολυμβητηρίου Τρίπολης

10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων

11. Αποδοχή δωρεάς συλλόγου «ARCADIAN SOCIETY OF ATLANTA» για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου

12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των τελών ταξινόμησης τεσσάρων (4) ανοικτών φορτηγών οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

13. Αποδοχή γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Κολιόπουλου Δημητρίου σχετικά με την υπ’ αριθ. 45/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Τρίπολης για την υπόθεση Παπασίνου Αθανασίου

14. Αποδοχή της με αρ. πρωτ. 60970/30-12-2015 γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Σαμαρτζή Λεωνίδα σχετικά με την υπ’ αριθ. 86591/11664/21-10-2015 απόφαση της Αποκεντρωμένης διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας και Ιονίου

15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αμοιβών δικηγόρων και συμβολαιογράφων για συνεχιζόμενες υπηρεσίες νομικής- δικαστικής φύσεως προηγούμενων ετών

16. Έγκριση έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής με απόδοση λογαριασμού, για την πληρωμή δαπανών παραβόλων εξέτασης και επανεξέτασης ΚΤΕΟ και παραβόλου για κάρτα καυσαερίων στο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου Τρίπολης

17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνεχιζόμενης υπηρεσίας, οικονομικού έτους 2016 με τίτλο: «Εργασίες μεταφοράς και διαχείρισης ΑΣΑ»

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης