Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 26/01/2016

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 26η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:30  να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης

 προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

  1. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών: «Προβολή της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου Υποψηφιότητας TRIPOLIS-ARCADIA 2021  που θα πραγματοποιηθεί  στις 1/2/2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών »
  2. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την προμήθεια  έντυπου  υλικού απαραίτητου για τη διοργάνωση- πραγματοποίηση  εκδήλωσης για την παρουσίαση του βιβλίου για την υποψηφιότητα TRIPOLIS-ARCADIA 2021  που θα πραγματοποιηθεί  στις 1/2/2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
  3.  Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών: «Μετακίνηση των εθελοντών, εκπροσώπων των φορέων και των πολιτών  που επιθυμούν  να συμμετέχουν  στην εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου Υποψηφιότητας  TRIPOLIS-ARCADIA 2021  στις 1/2/2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών  και επιστροφή τους»
  4. Έγκριση δαπάνης και  διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας: «Φωτογράφηση  της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου Υποψηφιότητας  TRIPOLIS-ARCADIA 2021  στις 1/2/2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών»
  5.  Ορισμός δικηγόρου  προκειμένου να γνωμοδοτήσει περί της άσκησης ή μη άσκησης προσφυγής  στην Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 κατά της υπ’ αριθ.  99318/13090/7-11-2015 ακυρωτικής απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διιοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σχετικά με την υπ’ αριθ. 727/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

Λόγοι του κατεπείγοντος:

1.,2.,3.,4. Η διεξαγωγή  της εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου Υποψηφιότητας  TRIPOLIS-ARCADIA 2021  στις 1/2/2016 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

5. Λόγω προθεσμιών

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                                          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης