Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης: Έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του Δημήτρη Παπασπηλίου

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Στην Τρίπολη σήμερα την 25η Ιανουαρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 2278/21-1-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαμάνου Αναστάσιου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Παρόντος του Δημάρχου κ. Παυλή Δημητρίου και κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 36 και ονομαστικά οι:

1. Κακλαμάνος Αναστάσιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Κοσκινάς Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
3. Παρασκευόπουλος Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.)
4. Βόσνος Δημήτριος
5. Τυροβολάς Δημήτριος
6. Καραλής Θεόδωρος
7. Μπρακουμάτσου Θεοδώρα
8. Παπαχρόνης Παναγιώτης
9. Τότσης Ηλίας
10. Παπαδημητρίου Σωτήριος
11. Δάλκου Αναστασία
12. Κώτσινας Ιωάννης
13. Βρέντας Σπυρίδων
14. Παπούλιας Νικόλαος
15. Δημόπουλος Σπύρος
16. Γεωργανόπουλος Νικόλαος
17. Σταμάτης Χαράλαμπος
18. Σωτηρόπουλος Δημήτριος
19. Σταματόπουλος Δημήτριος
20. Αδαμόπουλος Γεώργιος
21. Καλδής Αναστάσιος
22. Σμυρνιώτης Ιωάννης
23. Ζαμπαθά Χριστίνα
24. Ταλούμης Κωνσταντίνος
25. Εικοσιδέκα Μαρία
26. Γκόφης Αθανάσιος
27. Μπισιούλης Ζαφείριος
28. Τζιούμης Κωνσταντίνος
29. Κούρος Ηλίας
30. Αλεξάκης Βασίλειος
31. Τσιαμούλος Νικόλαος
32. Γιαννούλη Αντωνία
33. Λάζαρης Ιωάννης
34. Νικολάου Δημήτριος
35. Κάμαρης Ηλίας
36. Τσούκας Αναστάσιος
Απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1. Αληγεώργα Γαρυφαλλιά Κόνη, 2. Μπένος Γεώργιος, 3. Αυδής Ανδρέας, 4. Χατζόπουλος Στέφανος και 5. Νίκου Παρασκευάς αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα.

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαμάνος Αναστάσιος ανέφερε ότι σήμερα πληροφορηθήκαμε το δυσάρεστο γεγονός του πρόωρου χαμού του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γορτυνίας Παπασπηλίου Δημητρίου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον του θέματος.
Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαμάνος Αναστάσιος πρότεινε το παρακάτω ψήφισμα: Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης στο άκουσμα της απώλειας και του θανάτου του αγαπητού Παπασπηλίου Δημητρίου ο οποίος υπήρξε Δημοτικός Σύμβουλος Γορτυνίας στη Δημοτική Ενότητα Τροπαίων το Μάιο του 2014 και στη συνέχεια εκλέχτηκε στη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου το Σεπτέμβριο του 2014, είχε διατελέσει Δήμαρχος Τροπαίων στην 1η Δημοτική Περίοδο του Καποδιστριακού Δήμου Τροπαίων και αργότερα Νομαρχιακός Σύμβουλος και Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου Αρκαδίας υπηρετώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση, πρότεινε το ακόλουθο ψήφισμα:
1) Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.
2) Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.
3) Να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα
4) Να καταθέσει στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος.
5) Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά ΜΜΕ.
Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το ανωτέρω ψήφισμα.
1) Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.
2) Να παραστεί αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.
3) Να διαβαστεί το παρόν ψήφισμα
4) Να καταθέσει στεφάνι στη σορό του εκλιπόντος.
5) Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στα τοπικά ΜΜΕ.
Παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο για τη πιο πέρα ενέργεια και εξέδωσε την υπ’ αριθμό 1/2016 απόφασή του.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου