Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 08-02-2016

Σας καλούμε την 8η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωση για την εργασία «Αναβάθμιση, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη των Εφαρμογών Λογισμικού έτους 2016»

2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία: «Ηχητική κάλυψη συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και επιτροπών Δήμου Τρίπολης»

3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια θερμαστρών υγραερίου (τύπου μανιταριού) για την αποθήκη του Δήμου»

4. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Επισκευή Η-Μ εξοπλισμού στο σιντριβάνι στην Τ.Κ. Αρτεμισίου»

5. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία Καθαρισμού βάθρων ηρώων στη ΔΕ Τρίπολης

6. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια μικρών σάκων τσιμέντου»

7. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την αμοιβή της εταιρείας ΔΙΑΣ Α.Ε. για την καταβολή μισθοδοσίας και προνοιακών επιδομάτων

8. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τη συνδρομή του Δήμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων- Προαγωγής Υγείας

9. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία Συντήρηση κλιματιστικών Δήμου Τρίπολης

10. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια κλιματιστικού για το Κοινοτικό γραφείο Τ.Κ. Χρυσοβιτσίου»

11. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια ακατέργαστου άλατος»

12. Έγκριση δαπάνης Δήμου Τρίπολης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια εντύπου με τον κανονισμό λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Τρίπολης

13. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών δημότη από τέλη εκδιδομένων λογαριασμών 2010 & 2011

14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Χασάπη Παναγιώτη που είχε ορισθεί με την 640/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, για παράσταση και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του ΣτΕ κατά την δικάσιμο της 21-4-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη κατά τη συζήτηση της από 6-12-2012 αίτησης ακύρωσης του Δήμου Τρίπολης κατά της 62/27/21-6-2012 Απόφασης της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 Περιφέρειας Πελοποννήσου.

15. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου, κατά τη δικάσιμο αυτού την 2-3-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, κατά την εκδίκαση της έφεσης του Δήμου Τρίπολης κατά Λεμπέκου Ιωάννη και της με αριθ 46/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.

16. Περί αποδοχής ή μη της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Οικονομόπουλου Αντωνίου, επί της υπ’ αριθ. 99318/13090/7-11-2015 ακυρωτικής απόφασης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιουνίου, σχετικά με την υπ’ αριθ. 727/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τρίπολης και ορισμός δικηγόρου για άσκηση προσφυγής κατ’ αυτής στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006

17. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου


Κώστας Τζιούμης: "Στο πλευρό των επαγγελματιών"

Από την Τριπολιτσά του 1821 στην Τρίπολη  του 2021

   Με τις τελευταίες  αυτοδιοικητικές εκλογές (Μάιος – Ιούνιος 2019) οι συμπολίτες εμπιστεύθηκαν και ανέθεσαν την διαχείριση, την πορεία και τις τύχες του Δήμου μας στην παράταξη « ΤΡΙΠΟΛΗ αύριο », στην οποία έχω την τιμή και τη χαρά να ηγούμαι. Τιμή διότι ηγούμαι ήδη ενός ιστορικού Δήμου, χαρά διότι περιβάλλομαι από άξιους συνεργάτες.

   Από τον  Σεπτέμβριο του 2019, όταν και αναλάβαμε την ευθύνη των Κοινών, πορευόμαστε με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση και του τελευταίου δημότη μας – και με οδηγό σταθερό το Πρόγραμμά μας, όπου και αναλυτικά περιγράφονται οι 7+1 Προτεραιότητες – Δεσμεύσεις για την Τρίπολη του αύριο. Αυτό το πρόγραμμά εψήφισαν οι (συμ-)πολίτες, αυτό προσδοκούν να υλοποιήσουμε. Μέσα σε δύσκολες περιστάσεις, που όμως δε μας πτοούν.

   Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Δήμος Τρίπολης έχει δυνατότητες και πλεονεκτήματα και ανθρώπους που μπορούν να τον φέρουν σε θέση ζηλευτή και περίοπτη, να εξασφαλίσουν ευημερία για ΟΛΟΥΣ,  να δώσουν ευκαιρίες σε καινοτόμες ιδέες και σε δημιουργικά μυαλά, εκσυγχρονίσουν υπηρεσίες και δομές, να παράγουν και να προβάλλουν τα δικά μας, ξεχωριστά, υλικά και πολιτιστικά προϊόντα, να οδηγήσουν την Τριπολιτσά του Κολοκοτρώνη, λίκνο του απελευθερωτικού Αγώνα του 1821, στην Τρίπολη των πολιτών που 200 χρόνια μετά είναι υπερήφανοι για το παρελθόν τους, ευτυχισμένοι για το παρόν τους και σίγουροι για το μέλλον τους.

   Με την βοήθεια και την στήριξη όλων των συμπολιτών το πρόγραμμά μας και το όραμά μας θα γίνουν χειροπιαστή πραγματικότητα.

 Ο Δήμαρχος Τρίπολης

Κωνσταντίνος Τζιούμης