Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 09/03/2016

Σας καλούμε την 9η Μαρτίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:


1. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης κ.λ.π. υλικών γραφείων»

2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικού 3ΑΒ για τη συντήρηση οδοποιίας Δήμου Τρίπολης»

3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία: «Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για αναψυκτήριο στο Λυμποβίσι»

4. Αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης του δικηγόρου κ. Αλουπογιάννη Παναγιώτη-Χρήστου σχετικά με το πλάτος του κοινόχρηστου χώρου μεταξύ των ιδιοκτησιών Ασσιούρα Θεοδοσίου και Βαρβατσούλη Νικολάου, στη θέση «Γκούρα» εκτός σχεδίου Τ.Δ. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης

5. Έγκριση απ’ευθείας ανάθεσης της μελέτης «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος στην ΤΚ. Σιμιάδων της Δ.Ε. Μαντινείας

6. Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να εκπροσωπήσει το Δήμαρχο Τρίπολης κ. Παυλή Δημήτριο και τον Αντιδήμαρχο Τρίπολης κ. Τότση Ηλία, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Τρίπολης κατά τη δικάσιμο αυτού την 14-4-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη. (Κλητ. Θέσπισμα Β15/302)

7. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου, κατά τη δικάσιμο αυτού την 6-4-2016 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, κατά την εκδίκαση της με αρ. καταθ. 749/2015 έφεσης του Κολιόπουλου Παναγιώτη κατά του Δήμου Τρίπολης και της με αριθ. 173/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης

8. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄.) κατά τη δικάσιμο της 5-4-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 656 και Αρ. Πιν. 71) αγωγής αποζημίωσης του Θεοδωρόπουλου Νικολάου κατά του Δήμου Τρίπολης

9. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 29-3-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 241 και Αρ. Πιν. 13) προσφυγής του Δημητρακόπουλου Σωτηρίου κατά του Δήμου Τρίπολης

10. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Α΄) κατά τη δικάσιμο της 5-4-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 654 και Αρ. Πιν. 70) αγωγής των Παπαδοπούλου κ.λ.π. σύνολο 12 υπαλλήλων κατά του Δήμου Τρίπολης

11. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 29-3-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 243 και Αρ. Πιν. 14) προσφυγής-αίτησης συμβιβασμού της «ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ» κατά του Δήμου Τρίπολης

12. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 29-3-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 239 και Αρ. Πιν. 12) προσφυγής της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ» τέως «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ» κατά του Δήμου Τρίπολης

13. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 5-4-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 584 και Αρ. Πιν. 63) προσφυγής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού κατά του Δήμου Τρίπολης

14. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 5-4-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 586 και Αρ. Πιν. 64) προσφυγής της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού κατά του Δήμου Τρίπολης

15. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 5-4-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 592 και Αρ. Πιν. 67) προσφυγής της «ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΒΕΕ» κατά του Δήμου Τρίπολης

16. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 5-4-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 588 και Αρ. Πιν. 65) προσφυγής-ανακοπής της “MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ’’ κατά του Δήμου Τρίπολης

17. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Πταισματοδίκη Τρίπολης που αφορά τον Δήμαρχο Τρίπολης κ. Παυλή Δημήτριο, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. Α15/1140 & Α15/1141 κλήσεις για προκαταρκτική εξέταση

18. Ορισμός δικηγόρου για σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος ενώπιον του Πταισματοδίκη Τρίπολης που αφορά τον Δήμαρχο Τρίπολης κ. Παυλή Δημήτριο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Α15/1065 κλήση για προκαταρκτική εξέταση

19. Ορισμός δικηγόρου για να εκπροσωπήσει το Δήμο Τρίπολης και να παρασταθεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης (Τμήμα Μονομελές Β΄.) κατά τη δικάσιμο της 5-4-2016, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, προς αντίκρουση της (Αρ. κλήσης 652 και Αρ. Πιν. 69) αγωγής του Παπαναστασίου Ανδρέα κατά του Δήμου Τρίπολης

20. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια αναλωσίμων» (33/25-2-2016 τεχνικές προδιαγραφές)

21. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την «προμήθεια αναλωσίμων» (35/2-3-2016 τεχνικές προδιαγραφές)

22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την καταβολή τόκων, σύμφωνα με την αρ. 317/2013 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου

23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Τοποθετήσεις στύλων και φωτιστικών σωμάτων (Δ.Ε. Τρίπολης Τ.Κ. Θάνα) »

24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Τοποθετήσεις στύλων και φωτιστικών σωμάτων (Δ.Ε. Τρίπολης Τ.Κ. Σκοπής) »

25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Τοποθετήσεις στύλων και φωτιστικών σωμάτων (Δ.Ε. Τρίπολης Δ.Κ. Τρίπολης) »

26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Μίσθωση Γραμματοθυρίδας ΕΛΤΑ για το έτος 2016»

27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος (Δ.Ε. Λεβιδίου Τ.Κ. Βλαχέρνας) »

28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος (Δ.Ε. Βαλτετσίου Τ.Κ. Αθήναιου) »

29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Επέκταση δικτύου κις επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε. Μαντινείας Τ.Κ. Νεστάνης οικ. Μηλιάς )»

30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος (Δ.Ε. Κορυθίου Τ.Κ. Ζευγολατιού) »

31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Επέκταση δικτύου και επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας (Δ.Ε. Τεγέας Τ.Κ. Μανθυρέας) »

32. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου (Σχετ. 893/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

33. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου (Σχετ. 883/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)

34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος (Δ.Ε. Τρίπολης Δ.Κ. Τρίπολης, 88/2016 Α.Δ.Σ.) »

35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος (Δ.Ε. Τρίπολης Δ.Κ. Τρίπολης 76/2016 Α.Δ.Σ.) »

36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την καταβολή κεφαλαίου, σύμφωνα με την αρ. 1/2016 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης

37. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για «Ηλεκτροδότηση πίλαρ (Δ.Ε. Λεβιδίου Δ.Κ. Κανδήλας ) »

38. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τις εργασίες συντήρησης- καθαρισμού φωτεινών σηματοδοτών Δήμου Τρίπολης

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου