Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 07/03/2016

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, σήμερα την 7ην Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέματα:

1) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή δαπανών μετακίνησης του κ. Παπαιωάννου Χαραλάμπους στην Αμβέρσα στο Δίκτυο InterCity Youth
2) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, για την πληρωμή της αμοιβής των ελεγκτών δόμησης για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ 12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
3) Αποδοχή δωρεάς Πολιτιστικού Συλλόγου Σάγκα

Λόγος του κατεπείγοντος:
1) Προθεσμία μετακίνησης μέλους επιτροπής μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού πολιτιστικής ανάπτυξης (ειδικός εμπειρογνώμονας) στην συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου InterCity Youth, που λαμβάνει χώρα στην Αμβέρσα του Βελγίου, στις 8/3/2016 με ώρα έναρξης 12μμ και ώρα λήξης 17:30 και στις 9/3/2016 με ώρα έναρξης 9πμ και ώρα λήξης 15:00.
2) Αποστολή του πορίσματος των ελεγκτών πριν πραγματοποιηθεί από τον Κύριο του έργου και με ευθύνη του η κατάθεση της αποζημίωσης σε λογαριασμό όψεως των ελεγκτών δόμησης- πραγματοποίηση του ελέγχου στις 4-3-2016.
3) Επειδή για τη διευκόλυνση των έργων που πραγματοποιούνται απαιτείται η μετατόπιση του υφιστάμενου δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ σε σημεία που δεν παρεμποδίζουν την εκτέλεση των έργων και τη λειτουργία του χώρου ώστε να αποτραπεί ενδεχόμενη απρόβλεπτη διακοπή των εργασιών

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                deyatneo181           

 

Μήνυμα Δημάρχου