ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2014 - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου