ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2014 - ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ