ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 2014 - ΚΑΛΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ