Πρόσκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 19/04/2016

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Σας καλούμε την 19η Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄ να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου Δημαρχείου για τακτική Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 προς λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

1. Έγκριση ανανέωσης της άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων σε κατάστημα «Καφετέρια – Εστιατόριο –Αναψυκτήριο»
2. Τοποθέτηση σταθερών εμποδίων (κιγκλιδωμάτων) έμπροσθεν των σχολείων στη ΔΕ Τρίπολης.
3. Κοπή δέντρου στο πεζοδρόμιο της οδού Σκορδάκου 8-10

Σε περίπτωση κωλύματος παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε έγκαιρα ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
TΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΒΟΣΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Πρόσκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 21/04/2016 »