Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 21-04-2016

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 21ην Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

«Έγκριση πρακτικών διενέργειας και εξέταση ένστασης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Τρίπολης (παιδικές κατασκηνώσεις, κοινωνικό παντοπωλείο), του Ν.Π.Δ.Δ. (παιδικοί σταθμοί, Κ.Α.Π.Η. κλπ) και της Κ.Ε.Δ.Η.Τ.».

Λόγος του κατεπείγοντος:
Επειδή οι διαδικασίες πραγματοποίησης του ηλεκτρονικού διαγωνισμού είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και δεδομένου ότι είναι επιτακτική ανάγκη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και ενόψει της έναρξης λειτουργίας των κατασκηνώσεων (αρχές Ιουνίου).

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου