Απαραίτητα δικαιολογητικά ενδιαφερόμενων-πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες Πυροπροστασίας του ∆ήµου Τρίπολης. Κύριο

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν, σε φωτοαντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά.

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων: Στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης . (Λαγοπάτη & Αταλάντης, Ισόγειο)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται μέχρι και 2 Ιουνίου 2016.

 

      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

    ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 24 Μαϊος 2016 15:30

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου