Πρόσκληση Δ.Σ. 01-09-2016

Σας καλούμε την 1η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Τρίπολης.
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια φωτοαντίγραφων».
3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού εξοπλισμού για Δ.Ε. Λεβιδίου, Δ.Ε. Κορυθίου, Δ.Ε. Φαλάνθου, Δ.Ε. Σκυρίτιδας, Δ.Ε. Βαλτετσίου».
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την προμήθεια καλλωπιστικών φυτών για αντικατάσταση.
5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών υπηρεσιών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου λόγω αλλαγής συντελεστή Φ.Π.Α..
6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την εκτέλεση της προμήθειας: «Προμήθεια καθρεφτών ελέγχου κυκλοφορίας».
7. Oρισμός υπαλλήλου – υπολόγου για την πληρωμή δαπανών της δράσης : «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016.
8. Ενεργοποίηση και αναβάθμιση της λειτουργίας της Επιτροπής Μακροχρόνιου Στρατηγικού Σχεδιασμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης.
9. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 524/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Περί έγκρισης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου 2016».
10. Διακοπή μίσθωσης καφενείου Τ.Κ. Λουκά.
11. Μίσθωση καφενείου στην Πλατεία Τ.Κ. Λουκά.
12. Έγκριση για την χορήγηση άδειας διενέργειας ανασκαφής για εύρεση θησαυρού σε δημοτική έκταση στην Δ.Κ. Τρίπολης.
13. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
14. Επιστροφή δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
15. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
16. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
17. Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τέλη εκδιδομένων λογαριασμών.
18. Διαγραφή αχρεωστήτως βεβαιωμένων ποσών.
19. Επιστροφή ποσού.
20. Καθορισμός αριθμού σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για πρακτική άσκηση στο Δήμο Τρίπολης.
21. Έκδοση απόφασης για παράταση διακοπής της κυκλοφορίας σε τμήμα της επαρχιακής οδού (Αρ. 19) Βουρβούρων – Αγίου Πέτρου (Εντός ορίων οικισμού) στο ρεύμα προς Άγιο Πέτρο λόγω εκτέλεσης Δ.Ε. από ανάδοχο για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης.
22. Έκδοση απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή μη μιας (1) θέσης στάθμευσης για ΑΜΕΑ σε δημοτική οδό εντός ορίων οικισμού Παρθένι της Δ.Ε. Κορυθίου του Δήμου Τρίπολης.
23. Έγκριση των όρων της Προκήρυξης για τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Φοιτητικό Διαγωνισμό ιδεών με θέμα: «ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.
24. Εκμίσθωση δημοτικού περιπτέρου (Σαλέ), που βρίσκεται στο πάρκο της πλατείας Άρεως, στη Δ.Κ. Τρίπολης.
25. Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
26. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην Δ.Κ. Τρίπολης (οδός Μ. Αλεξάνδρου).
27. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στη Δ.Κ. Τρίπολης (Τέρμα Σόλωνος).
28. Μετατόπιση δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στη Δ.Κ. Τρίπολης (οδ.Παμπούκη).
29. Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στη Δ.Κ. Τρίπολης (οδ. Κολοκοτρώνη).
30. Ηλεκτροδότηση στην Τ.Κ. Κάψια.
31. Αποδοχή χρηματοδότησης για συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων.
32. Έγκριση της κατασκευής του έργου : «Πλακόστρωση τμήματος δημοτικής οδού στην ΤΚ Κολλινών».
33. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση γηπέδου Τ.Κ. Λεβιδίου».
34. Περί σύναψης Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «Πεζοδρομήσεις στην Εθνική Οδό Τρίπολης-124 ΠΒΕ».
35. Περί σύναψης Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου: «Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Δ.Ε.Τεγέας Δήμου Τρίπολης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρόσκληση Δ.Σ. 01-08-2016 Πρόσκληση Δ.Σ. 20-09-2016 »

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου