×

Προειδοποίσηση

JUser: :_load: Αδυναμία φόρτωσης χρήστη με Α/Α (ID): 62

Πρόσκληση Δ.Σ. 03-10-2016

Σας καλούμε την 3η  Οκτωβρίου 2016  ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 να προσέλθετε στην αίθουσα Αλεξόπουλου Παναγιώτη του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Τρίπολης, στο δεύτερο (β) όροφο, για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 1. Αποδοχή οχήματος.
 2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την αποδοχή επιχορήγησης από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ.  
 3. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 6ου Πανελλαδικού OPEN ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΙΑ TRIPOLIS TENNIS OPEN 2016». 
 4. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
 5. Διαγραφές βεβαιωμένων οφειλών από τέλη ύδρευσης.
 6. Παράταση μίσθωσης ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, Δήμου Τρίπολης.
 7. Περί παραχώρησης ή μη της χρήσης των γραφείων του ισόγειου χώρου πρώην ΚΕΠ της Τ.Κ. Νεστάνης στον «Προοδευτικό σύλλογο Νεστάνης»
 8. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης, 12 τ.μ. του Σπετσεροπούλειου Άλσους της Τ.Κ. Ασέας στον Επιστημονικό Σύλλογο Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής Ασέας.
 9. Έγκριση επιβολής διοικητικού προστίμου για παράνομη υπαίθρια διαφήμιση στον ΜΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ του Ιωάννη.
 10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) για το έργο «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Βουρβούρων Δ.Ε. Σκυρίτιδας».
 11. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τρίπολης».
 12. Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κα Σταμάτα χήρα Ν. Κωτσιόπουλου και στον κ. Παναγιώτη Κωτσιόπουλο για οικοπεδική έκταση στην πράξη εφαρμογής Σχ. Πόλεως, πολεοδομικής ενότητας Φιλικών.
 13. Γνωμοδότηση επί ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά της υπ. αριθ. 2/2016 πράξης αναλογισμού, αποζημιώσεως και τακτοποιήσεως ιδιοκτησιών επί της οδού Γορτυνίας μεταξύ των Ο.Τ. 217α – 217 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Τρίπολης.
 14. Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 6ου  Πανελλαδικού OPEN «ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΙΑ TRIPOLIS TENNIS OPEN 2016» που θα πραγματοποιηθεί από 24/9/2016 έως 9/10/2016.
 15. Χορήγηση άδειας παραγωγού λαϊκών αγορών.
 16. Σχέδιο ενεργειών αντιμετώπισης συνεπειών σεισμικών φαινομένων Δήμου Τρίπολης 2016.
 17. Έκδοση απόφασης κανονιστικού περιεχομένου για την χορήγηση μιας (1) θέσης στάθμευσης στην οδό Κύπρου 40 – 44, εντός σχεδίου πόλης Τρίπολης, για το όχημα της κ. Προϊσταμένης του Γραφείου Τρίπολης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 18. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευή πεζοδρομίων στην οδό Ναυπλίου (είσοδος πόλης) – ολοκλήρωση νησίδας οδού Τάπιας.
 19. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανέγερση 4ου ολοήμερου νηπιαγωγείου Τρίπολης».
 20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή μανδρότοιχου πέριξ χώρου παιδικής χαράς αθλητικών χώρων Τ.Κ. Μάναρη Δ.Ε. Βαλτετσίου».
 21. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Επιχείρηση αναψυχής & προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών – Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης παρασκευής και διάθεσης πλήρους γεύματος (Καφετέρια – Σνακ Μπαρ) «ΑΛΕΑ» ιδιοκτησίας Καρκαζή Λένας του Ιωάννη, το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Άρεως 8 στην Τρίπολη.
 22. Αναμόρφωση προϋπολογισμού για την κάλυψη των δαπανών προμήθειας καυσίμων οχημάτων, Μ.Ε. Δήμου.
 23. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας : «Τεχνικός Σύμβουλος για το έργο: Αποχετευτικό Δίκτυο και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Λεβιδίου Δήμου Τρίπολης».
 24. Αναμόρφωση προυπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης : «Συμμετοχή του Δήμου στην κινηματογράφηση ταινίας μικρού  μήκους με θέμα την Άλωση της Τριπολιτσάς».
 25. Αναμόρφωση προυπολογισμού για την επέκταση δικτυου ηλεκτρικής ενέργειας στην Τ.Κ Δόριζας Δ.Ε. Βαλτετσίου.
 26. Συμμετοχή του Δήμου στην κινηματογράφηση ταινίας μικρού μήκους με θέμα την Άλωση της Τριπολιτσάς.
 27. Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Κέντρου της Τρίπολης.

Σημείωση: Στο επισυναπτόμενο cd εμπεριέχονται:

-          Η εισήγηση που αφορά στο 16ο θέμα.

-          Το σχέδιο κανονισμού λειτουργίας συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) για το κέντρο της Πόλης.

-          Παράρτημα μελέτης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών σχεδίασης και υλοποίησης του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης τιμολόγησης και ελέγχου θέσεων στάθμευσης στην Πόλη της Τρίπολης.

-          Τεχνική έκθεση μελέτης συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης Δήμου Τρίπολης.

-          Κανονισμός λειτουργίας συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης (ΣΕΣ) για το κέντρο της Τρίπολης (επισυναπτόμενα στο 27ο θέμα).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Πρόσκληση Δ.Σ. 20-09-2016 Πρόσκληση Δ.Σ. 24-10-2016 »

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου