Η αίτηση υποψηφιότητας για την πολιτιστική πρωτεύουσα 2021 ελ|en