Κατεπείγουσα Πρόσκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης 30/11/2016

Σας καλούμε την 30η Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 17:00 να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο πιο κάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

  1. Γνωμοδότηση επί αιτήσεων παραχώρησης τμήματος της Πλατείας Άρεως προκειμένου να εγκατασταθεί Χριστουγεννιάτικο Χωριό και Παγοδρόμιο, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων του Δήμου για τα Χριστούγεννα 2016 και Πρωτοχρονιά 2017.

Λόγος του κατεπείγοντος:

  • Το μικρό χρονικό διάστημα που απομένει για την έναρξη των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ