Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης»

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Τρίπολης»