Πρόσκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης 19/12/2016

Σας καλούμε την 19η Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Τσεκούρα Δημητρίου του Βασιλείου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ουάσιγκτον και Υψούντος στην Τρίπολη.

2. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής (ανανέωση) σε κατάστημα «καφετέρια» με την επωνυμία «Γκλίνος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου - DOLCE» που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντίστασης 46β στην Τρίπολη.

3. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής (ανανέωση) σε κατάστημα «καφενείο» με την επωνυμία «Παναγιωτόπουλος Θεόδωρος του Γεωργίου – ΑΣΠΡΟ ΠΑΤΟ» που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Ανωνύμου στην Τρίπολη.

4. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «Αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο» ιδιοκτησίας της εταιρείας «BEST CORNER A.E. – EVEREST» που βρίσκεται επί της οδού Τάσου Σεχιώτη 35 στην Τρίπολη.

5. Γνωμοδότηση για μετακίνηση ή όχι του ποδηλατικού σταθμού στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 3 στην Τρίπολη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου