Πρόσκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης 31/01/2017

Σας καλούμε την 31η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Tρίτη και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας Σπηλιοπούλου Μαρίας του Γεωργίου, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ερμού και Κύπρου 7 στην Τρίπολη.
  2. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής (ανανέωση) σε κατάστημα «καφενείο – επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου» με την επωνυμία «Μακρής Δημήτριος του Νικολάου – MAKRISCAFE» που βρίσκεται επί της πλατείας Αγ. Βασιλείου αρ. 12 στην Τρίπολη.
  3. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής (ανανέωση) σε κατάστημα «καφενείο – μπαρ – οβελιστήριο» με την επωνυμία «LisitsynaMarinaτου Leonid – ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ» που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δαβιάς και Πανός στην Τρίπολη.
  4. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (αναψυκτήριο χωρίς παρασκευαστήριο με δικαίωμα έψησης)» με την επωνυμία «Σκλήφας Ηλίας του Δημητρίου – AVENUE» που βρίσκεται επί της οδού Μουτζουροπούλου 75 στην Τρίπολη.
  5. Παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου (ποσοστού 30% του προσώπου του καταστήματος) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» ιδιοκτησίας της εταιρείας Μπαφές Χρήστος & Σια Ε.Ε. – COPPOLA» που βρίσκεται επί της οδού Μαλλιαροπούλου 3 στην Τρίπολη.
  6. Παραχώρηση τμήματος κοινόχρηστου χώρου (ποσοστού 30% του προσώπου του καταστήματος) για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (καφετέρια)» ιδιοκτησίας της εταιρείας Γ. Φράγκος & Σια Ε.Ε. – ΜΕΝΤΑ» που βρίσκεται επί της οδού Ισαάκ Σολωμού 20 στην Τρίπολη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου