Αίτημα παρόχου για την παράταση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση αιτήματος παρόχου  δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την παράταση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης σε δημόσια και κοινόχρηστα ακίνητα .

 

Σχετ: 1. ΚΥΑ 725/23/04-01-2012  άρθρο 8.

         2. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 28067/01-07-2016 αίτηση παρόχου

         3. Η υπ’ αριθ. πρωτ. 52/03-01-2017 αίτηση παρόχου   

Έχοντας υπόψη :

α. Τις ανωτέρω σχετικές αιτήσεις πάροχου

β. Το άρθρο 29 του Ν. 3431/2006 όπως ισχύει σήμερα

γ. Την με αριθμ οικ 725/23/04-01-2012 ΚΥΑ «Διαδικασίας χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ Β΄ αρ. Φύλλου 5/05-01-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι με την (3) σχετική αίτηση, πάροχος δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ζητά την παράταση χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης Δικτύου 

  1. Εγκατάσταση Δικτύων σε χαντάκια ως εξής :

Το πρώτο τμήμα της εγκατάστασης αφορά εκσκαφή μικροτάφρου (Μ/Τ) πλάτους 0,08μ. και βάθους 0,45μ. στα πρώτα 650μ. από την Επαρχιακή οδό Αγόριανης-Κορώνειας προς την Επαρχιακή οδό Αρχαίας Μαντινείας-Πικερνίου. Το δεύτερο τμήμα της εγκατάστασης αφορά εκσκαφή μικροτάφρου (Μ/Τ) πλάτους 0,08μ. και βάθους 0,45μ. και μήκους 1.150,00μ εντός του οικισμού Πικερνίου. Και το τρίτο τμήμα με εκσκαφή μικροτάφρου (Μ/Τ) μήκους 1.700,00 μέτρα, πλάτους 0,30μ. και βάθους 0,50μ. σε αγροτικό δρόμο, προς το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία, ως τα συνημμένα σχέδια.

Παρακαλούνται όπως όλοι οι ενδιαφερόμενοι πάροχοι, ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς οι οποίοι εντός του άμεσου προσεχούς εξαμήνου, προτίθενται να προβούν σε εκσκαφή, στις ίδιες περιοχές εκσκαφής του  Δήμου Τρίπολης  να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Τρίπολης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 της με αριθμ. Οικ. 725/23/04-01-2012 ΚΥΑ «Διαδικασία  χορήγησης Δικαιωμάτων Διέλευσης Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών» άρθρο 8 παρ. 2 (ΦΕΚ Β΄ αρ. Φύλλου 5/05-01-2012)

Πάροχοι και φορείς οι οποίοι δεν υποβάλουν αίτηση εργασιών εκσκαφής εντός της προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών δεν θα έχουν το δικαίωμα εκσκαφής κατά το εξάμηνο αυτό στην συγκεκριμένη περιοχή

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Α. ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

Πολ. Μηχ. ΠΕ ΄

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΔΩ 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου