Κατεπείγουσα Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 09/02/2017

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010,  την 9η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:00΄ π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

  1.   Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την παροχή της υπηρεσίας: «Ενοικίαση – τοποθέτηση – καθαρισμός φορητών χημικών τουαλετών».

Λόγοι του κατεπείγοντος:

Η λήψη της ανωτέρω απόφασης θεωρείται κατεπείγουσα διότι στις 8/2/2017 έληξε η σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ανωτέρω εργασία έτους 2016-2017 και στις 11/2/2017 θα λειτουργήσουν στο Δήμο δύο (2) λαϊκές αγορές (πλατεία Βαλτετσίου και Μαντινείας).

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

                                                                          ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου