ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 02-05-2017

Σας καλούμε την 2α  Μαΐου  2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00΄ σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη  45 και Αταλάντης σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  προς λήψη απόφασης για τα πιο κάτω θέματα:

 

 1. Περί έγκρισης αποτελεσμάτων  εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2017
 2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την  «προμήθεια αναλωσίμων»
 3. Έγκριση δαπάνης  για πληρωμή κοινοχρήστων του διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου επί της οδού Αγίου Ιωάννη 6 στην Αθήνα
 4. Εξώδικος συμβιβασμός μεταξύ Δ. Τρίπολης και της Αικατερίνης (Κατίνας) Παπαπαναγιώτου για  καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης οικοπεδικής έκτασης, στην πολεοδομική ενότητα «Σπάρτης», επέκτασης σχεδ΄’ιου πόλης Τρίπολης»
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια ειδών παντοπωλείου για τον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Τρίπολης»
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  για την προμήθεια γευμάτων  (μεσημεριανό και βραδινό) απαραίτητων για τις φιλοξενούμενες στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών του Δήμου Τρίπολης
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης παροχής υπηρεσιών για τη «Φύλαξη, φροντίδα και ασφάλεια των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Ξενώνα υποδοχής- φιλοξενίας  γυναικών θυμάτων  βίας Δήμου Τρίπολης»
 8. Αμοιβή δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 682/2015 Α.Ο.Ε.
 9. Δαπάνες εκτέλεσης της αριθ. 11/2015 δικαστικής απόφασης
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑ Τ.Κ. ΛΟΥΚΑ»
 11. Αμοιβή δικηγόρου σύμφωνα με την αριθ. 31/2015 Α.Ο.Ε.
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων για Δήμο Τρίπολης»
 13. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Βιβλιοδέτηση αρχείων της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών»
 14. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κιγκλιδώματος στο ισόγειο του κτιρίου κοιτώνων της κατασκήνωσης Δήμου Τρίπολης»
 15. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για την εργασία «Αναβάθμιση μηχανής επεξεργασίας χαρτονομισμάτων του Τμήματος Ταμείου»
 16. Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας, για τις προς εκμίσθωση καλλιεργησίμων γιαών, στη Δ.Ε. Λεβιδίου»
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Πιάνας
 18. Αμοιβή συμβολαιογράφου για τη σύνταξη συμβολαίου και διεκπεραίωση  διαδικασιών, που αφορά στην εξαγορά ρυμοτομούμενου τμήματος οικοπέδου, ιδιοκτησίας Ελένης Παρνασά, στην Τ.Κ. Κανδάλου
 19. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου  κ. Αγγελόπουλου Ιωάννη σχετικά με αγωγή (διαδικασία εργατικών διαφορών) Ασβού Γεωργίου κατά του Δήμου Τρίπολης
 20. Ψήφιση πίστωσης για αμοιβή δικηγόρου  κ. Κουνέλη Βασιλείου σχετικά με αίτηση αναιρέσεως κατά της υπ’ αριθ. 110/2017 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου ενώπιον του Αρείου Πάγου   κατά του Δήμου Τρίπολης
 • Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρακαλούνται όπως σε περίπτωση κωλύματός τους ενημερώσουν εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος. 

 • Hπαρούσα πρόσκληση κοινοποιείται στους κ. Αντιδημάρχους Τρίπολης προκειμένου να ενημερώνονται, για το πότε συμπεριλαμβάνονται θέματα αρμοδιότητας τους, στην ημερήσια διάταξη, έτσι ώστε να παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, προς παροχή διευκρινίσεων. – Σε περίπτωση κωλύματος τους παρακαλούνται όπως ενημερώνουν τον αρμόδιο εισηγητή.

                           

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

                             

                          ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου