Αναβολή συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Η προκαθορισμένη για την Τετάρτη 10 Μαϊου και ώρα 16.00 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης,

αναβάλλεται και θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Μαϊου και ώρα 20.00.