ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18-05-2017

Σας καλούμε εκτάκτως, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 εδάφιο β του Ν.3852/2010, την 18η Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄π.μ. να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων στον 1ο όροφο του Νέου Δημαρχείου επί της οδού Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης  προς λήψη απόφασης για το πιο κάτω θέμα:

  1. Ορισμός συμβολαιογράφου για σύνταξη δικαστικού πληρεξουσίου προς το δικηγόρο Αθηνών κ. Κουνέλη Βασίλειο, για να ασκήσει για λογαριασμό του Δήμου Τρίπολης  κατά της υπ’ αριθ. 110/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου ενώπιον του Αρείου  Πάγου  αίτηση αναιρέσεως, πρόσθετους λόγους αναίρεσης , να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο όποτε αυτή ορισθεί  καθώς και σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη, να συντάξει και να καταθέσει προτάσεις, να καταθέσει αίτηση αναστολής να παρασταθεί κατά τη δικάσιμο αυτής όποτε αυτή ορισθεί καθώς και σε οποιαδήποτε μετά από αναβολή ή ματαίωση ορισθησομένη,  να συντάξει και να καταθέσει σημείωμα στην αναστολή.

Λόγος του κατεπείγοντος:

  1. Η συζήτηση προσωρινής διαταγής στον Άρειο Πάγο  την 19-5-2017.

Σε περίπτωση κωλύματός σας παρακαλούμε όπως μας ειδοποιήσετε εγκαίρως, ώστε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.                              

                        

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Της Οικονομικής Επιτροπής

ΑΛΗΓΕΩΡΓΑ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

                                                                              ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου