Πρόσκληση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης 07/06/2017

Σας καλούμε την 7η Ιουνίου 2017,  ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημαρχείου Τρίπολης, (Εθνικής Αντίστασης 43), στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

  1. Χορήγηση έγκρισης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα «καφετέρια – ζαχαροπλαστείο χωρίς παρασκευαστήριο» με την επωνυμία «Αγγελική – Ελένη Διακουμάκου & Σια ΟΕ» που βρίσκεται επί της οδού Δαρειώτου 16 στην Τρίπολη.
  2. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ (σνακ μπαρ – καφενείο) ιδιοκτησίας Παπαπέτρου Αντωνίου του Θεοδώρου που βρίσκεται επί της οδού Μαλλιαροπούλου 13 στην Τρίπολη.
  3. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κατάστημα «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (σνακ μπαρ) ιδιοκτησίας Κατριμουστάκη Κωνσταντίνου του Βασιλείου που βρίσκεται επί της οδού Επισκόπου Ανθίμου 7 στην Τρίπολη.
  4. Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση χώρου του 11ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης, στη Θεατρική Ομάδα Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αρκαδίας, προς εξυπηρέτηση βεστιαρίου και λοιπού εξοπλισμού.
  5. Γνωμοδότηση σχετικά με την παραχώρηση χώρων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης για την υλοποίηση του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά σχολικής ηλικίας που οργανώνει ο Δήμος Τρίπολης σε συνεργασία με το Νομικό Πρόσωπο.
  6. Τροποποίηση της υπ’ αρ. 68/2017 απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου