Διακηρύξεις δημοπρασιών εκμίσθωσης περισσευμάτων βοσκής στις Δ.Ε. Φαλάνθου και Λεβιδίου

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου