"Χορήγηση Βοηθημάτων Γάμου από το Κληροδότημα Θωμά Παμπούκη"