Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης χώρου για τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία