Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης χώρου για τη δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου