ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 15ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου