"Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής που χρηματοδοτείται από το ταμείο ευρωπαϊκής βοήθειας πρ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου