ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΠΗΛΑΙΩΝ Τ.Κ. ΚΑΨΑ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου