Πανελλήνιος Φοιτητικός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ιδεών για το άγαλμα του Θ.Κολοκοτρώνη

Ο Δήμος Τρίπολης Τρίπολης προκηρύσσει με ανοιχτή διαδικασία Πανελλήνιο Φοιτητικό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών με θέμα: «ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Ο Δήμος Τρίπολης, προκηρύσσει Πανελλήνιο Ανοιχτό Φοιτητικό Διαγωνισμό ιδεών με θέμα: «ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ», με απονομή Βραβείων, και συνολικό Προϋπολογισμό 17.000,00 € με ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση από την ιστοσελίδα του Δήμου Τρίπολης στην διαδικτυακή Διεύθυνση : www.tripolis.gr. Οι ενδιαφερόμενοι κρατούν την ανωνυμία τους και δηλώνουν συμμετοχή μέσω εκπροσώπων.

Οι εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγραφούν σε κατάλογο συμμετοχής που τηρείται από τον Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και να παραλάβουν την Αναλυτική Προκήρυξη και το Φάκελο του Διαγωνισμού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες άνευ προσωπικής τους δαπάνης.

Ως καταληκτική ημερομηνία εγγραφής και παραλαβής των ανωτέρω έχει οριστεί η 11η -09-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ:

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
k2

 

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου