ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 19 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΛΤΕΤΣΙΟΥ, ΣΤΗ Δ.Κ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου