Αλλαγή μέρας λαϊκής αγοράς Πλ. Θεοκρίτου και Πλ. Βαλτετσίου την 28η Οκτωβρίου.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι λαϊκές αγορές της Πλατείας Θεοκρίτου και της  Πλατείας Βαλτετσίου  θα  λειτουργήσουν αντί  του Σαββάτου

28-10-2017  την Παρασκευή  27-10-2017, λόγω της Εθνικής Εoρτής.

                           

 

Μήνυμα Δημάρχου